Výsledky 1. kola volieb prezidenta SR

Súhrnné výsledky hlasovania za SR

 

Dátum a čas Počet okrskov Počet okrskov, ktorých výsledky hlasovania sú k dispozícií
16.03.2014 02:09:16 5 958 5 958

 

Počet oprávnených voličov zapísaných v zoznamoch Počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov vo voľbe v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov Podiel platných hlasov odovzdaných vo voľbe prezidenta SR v %
4 409 793 1 914 021 43,40 1 913 369 99,96 1 899 332 99,26
Kandidát Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidáta
Gyula BÁRDOS 97 035
Jozef BEHÝL 9 126
Ján ČARNOGURSKÝ 12 207
Robert FICO 531 919
Viliam FISCHER 9 514
Pavol HRUŠOVSKÝ 63 298
Ján JURIŠTA 12 209
Andrej KISKA 455 996
Milan KŇAŽKO 244 401
Stanislav MARTINČKO 2 547
Milan MELNÍK 7 678
Helena MEZENSKÁ 45 180
Radoslav PROCHÁZKA 403 548
Jozef ŠIMKO 4 674
Graf platných hlasov kandidátov
Súhrnné informácie o výsledkoch 1. kola voľby prezidenta SR  nájdete na: http://prezident2014.statistics.sk/Prezident/data-sk.html
Share This Article