Výsledky POP Senica 2013

Na 14. ročníku speváckej a hudobnej súťaže POP Senica 2013 vystúpilo desať hudobných skupín a 31 spevákov zo Senice, Šaštína-Straží, Brezovej, Holíča, Častkova, Štefanova, Skalice, Gbelov, Myjavy, Bratislavy, Kremnice a Novák.

Kategória sólo do 10 rokov (6 účastníkov)

     1. miesto – Michaela Turečková, ZUŠ Skalica, učiteľ Emília Kabzániová
2. miesto – Tamara Ambrová, ZUŠ Gbely, uč. Magdaléna Rafaelisová
3. miesto – Pavlína Praskáčová, ZŠ Častkov, ZUŠ Senica, uč. Mgr. Anna Praskáčová
 
Kategória sólo do 13 rokov  (11 účastníkov)
1. miesto – Martin Janšák, ZUŠ Senica, učiteľ Mgr. Anna Praskáčová
2. miesto – Matilda Belanská, ZŠ Myjava, uč. Ľubica Mihalovičová
3. miesto – Veronika Hudáková, ZUŠ Myjava, uč. Eva Poláková
3. miesto – Gabriela Beňová, ZUŠ Gbely, uč. Magdaléna Rafaelisová
Kategória sólo do 16 rokov (14 účastníkov)
     1. miesto – Michal Candrák, Bratislava, učiteľ Mgr. art. Ján Hyža
     2. miesto – Mário Fiantok, Via Humana, Skalica
     2. miesto – Natália Štefancová, ZUŠ Myjava, uč. Eva Poláková
     3. miesto – Kamila Kozinová, ZUŠ Skalica, uč. Emília Kabzániová
Kategória HUDOBNÉ SKUPINY – do 15 rokov (do priemeru 15 rokov), 5 skupiny
     1. miesto – hudobná skupina ALARMS, ZUŠ Gbely, učiteľ Peter Pecha
     2. miesto – hudobná skupina VIRVAR, ZUŠ Kremnica, uč. Mgr. Maroš Vojtko
     3. miesto – hudobná skupina Kapela HIC, ZUŠ Šaštín-Stráže, uč. Mgr. Radoslav  Gašpárek
Kategória HUDOBNÉ SKUPINY – do 19 rokov (do priemeru 19 r.), 5 skupín
1. miesto – hudobná skupina Monkeys, ZUŠ Nováky, uč. Ján Vážan
2. miesto – hudobná skupina STORM, ZUŠ Šaštín-Stráže, Mgr. art. Ján Gašpárek
3. miesto – hudobná skupina  The Smiles, ZUŠ Holíč, uč. Mgr. Peter Kovárik
Špeciálne ceny poroty pre hudobné skupiny do 19 rokov:
Hud. skupina SET  DREAMS Skalica – za mimoriadny výkon a imidž
Hud. skupina SKRZ-NASKRZ, CVČ Senica – za originálnu vlastnú tvorbu
 
Cena poroty – za inštrumentálny výkon v hre na basu – Pavol Funtek, Kapela HIS, ZUŠ Šaštín
                         Stráže
Cena poroty – za mimoriadny spevácky výkon, nasadenie a šarm – Matúš Vojtko, skupina
                         Virvar  ZUŠ Kremnica
senican.sk
TAGGED: , ,
Share This Article