Výstava Betlehemy z kostolov na Záhorí

Záhorské múzeum v Skalici, Námestie slobody 13, 909 01 Skalica
Vernisáž  23. november 2012, 16.00 hod.
Výstava potrvá do 20. decembra 2012

Záhorské múzeum v tohtoročnom adventnom období pripravilo pre svojich priaznivcov a návštevníkov výstavu úzko spätú s vianočnou tematikou. Počas terénneho výskumu pracovníci múzea zdokumentovali betlehemy v 52 kostoloch regiónu Záhoria a výsledky výskumu prezentujú formou výstavy. Návštevníci budú môcť na vystavených betlehemoch, zapožičaných z kostolov, ako i  na fotografiách vidieť rôzne formy inštalácie betlehemov v kostoloch, porovnať úroveň ich umeleckého spracovania, ako aj rôznorodosť postáv tvoriacich jednotlivé betlehemské scény. Popri  ústrednom motíve  Svätej rodiny a Jezuliatka  vo väčšine nechýbal anjel zvestujúci radostnú zvesť svetu, pastieri a samozrejme traja mudrci – králi, prichádzajúci od východu.

Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutoční v piatok 23. novembra 2012 o 16. hodine vo výstavných priestoroch Záhorského múzea v Skalici. V programe zaznejú koledy v podaní žiakov ZUŠ Skalica z detského folklórneho súboru Skaličánek.

Share This Article