Výstava Hľadanie harmónie

V piatok 8. júla sa v Galérii u františkánov uskutočnila vernisáž výstavy Hľadanie harmónie, ktorej autorkou je tajomníčka Umeleckej besedy slovenskej Zuzana Bobovská Bošková. Kurátorom výstavy bol PhDr. Štefan Zajíček.

V kultúrnom programe sa predstavili speváčka Jana Mišová a heligonkári Miroslav Buzrla a Peter Miša.

Zuzana Bobovká Bošková žije a tvorí v Považskej Bystrici. Pracuje v technike klasickej maľby (olej a akryl), pastelu a netkanej tapisérie (atrprotis a artex). Farba je v jej dielach dominantná a hlavne umocňujúca obrazové napätie. V stvárňovaní prírodných motívov nachádza svoj vlastný sloh, umelecký výraz adekvátny k jej myšlienkovej podstate. Motivácia prírody je tak silná, že vznikajú skupiny obrazov, ktoré dokážu pôsobiť samostatne, ale i v skupinách, čo je veľmi pôsobivé a umocňuje harmonický rytmus tvarov, kompozičný súlad a farebnú nadsázku, ktoré vyúsťujú v uvážený formový systém. Vystavovala na 50 samostatných výstavách, viac ako 100 kolektívnych a pravidelne sa zúčastňuje na medzinárodných plenéroch a sympóziách.

Výstavu Zuzany Bobovskej Boškovej si v Galérii u františkánov môžete pozrieť do 28. augusta.

Share This Article