Výstavba obchvatu Rohožníka napreduje

 

Cesta medzi Rohožníkom a Malackami patrí medzi najvyťaženejšie v Bratislavskom kraji. Táto komunikácia III. triedy si vyžaduje komplexnú rekonštrukciu, na ktorú by mohol nadviazať aj obchvat Rohožníka. Predpokladané náklady sú 6 mil. €, ktoré plánuje Bratislavská župa vykryť z eurofondov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Pre získanie stavebného povolenia je potrebné najskôr majetkovo-právne vysporiadať pozemky nie len pod cestou, ale aj v priamom zábere novej cesty v zmysle projektovej dokumentácie rekonštrukcie. O aktuálnom stave dnes v rámci župného štvrtka hovoril predseda BSK Pavol Frešo so starostom Rohožníka Petrom Švaralom a zástupcami cementárne Holcim priamo v obci.

 

Skôr ako získame peniaze je potrebné predložiť všetky povolenia v zmysle stavebného zákona, pričom najdôležitejším ale aj  najzložitejším krokom je majetkovo-právne vysporiadanie pozemkov.Obec Rohožník si zobrala na seba, že to vysporiada so súkromnými vlastníkmi pozemkov, Bratislavská župa vysporadúva Vojenské majetky a lesy a, samozrejme, vysporadúva Slovenský pozemkový fond,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo. So zástupcami štátnych inštitúcii sa plánuje stretnúť v najbližších dňoch. O projekte by mali rokovať aj krajskí poslanci na najbližšom zasadaní zastupiteľstva.

 

Je to komunikácia tretej triedy, ktorej šírka je šesť metrov a jazdia po nej nákladné vozidlá, ktoré distribuujú tovar v objeme zhruba dva milióny ton ročne. Vzhľadom na technický stav tejto cesty je to momentálne jednosmerka. Kvôli bezpečnosti premávky bolo nemožné, aby sa tam tie kamióny stretávali, keďže vždy skončil jeden z nich mimo cesty,“ priblížil starosta Rohožníka Peter Švaral. Ako ďalej uviedol, momentálne to funguje ako jednosmerka pre nákladnú dopravu a obmedzuje to prevádzku tých podnikov, ktoré sú v obci, a to výroba cementu, výroba kameňa a výroba omietkových zmesí. „Je tu doprava veľkého množstva tovarov. Bezpečnostný stav tejto cesty je veľmi nebezpečný,“ uzavrel starosta. Za veľmi dôležitý označil projekt rekonštrukcie aj generálny riaditeľ výroby spoločnosti Holcim Pedro Miñarro Jodar.

 

V súvislosti s rekonštrukciou cesty bolo v roku 2012 podpísané memorandum a následne Zmluva o spolupráci s obcou Rohožník a spoločnosťami Holcim (Slovensko) a.s., Baumit spol. s r.o. a ALAS SLOVAKIA spol. s r.o..

Na kompletne zrekonštruovanú cestu III/50310 v Rohožníku má byť presmerovaná všetka ťažká doprava v oblasti. V trase pôvodnej komunikácie sa vybuduje nová cesta, ktorá bude mať parametre vyhovujúce súčasným normám. Šírka jazdných pruhov bude 3,5 metra, s odstavným pruhom šírky 1,25 metra a neprehľadné zákruty sa upravia tak, aby bola doprava bezpečná a plynulá. Hlavnou zmenou bude vybudovanie novej vozovky, po ktorej budú môcť jazdiť aj nákladné vozidlá s produkciou z výrobných závodov v Rohožníku. To umožní vylúčiť ťažkú dopravu z cesty Rohožník – Pernek – Lozorno. Po vybudovaní diaľničných kolektorov pri Malackách bude táto cesta napojená priamo na diaľnicu.

 

Bez stavebných úprav a rekonštrukcie slúži cesta od 70-tych rokov. Je to jeden z najpálčivejších problémoch tohto regiónu. Stav cesty, vrátane šírky a pevnosti krajníc nezodpovedá súčasnému stavu nárastu automobilovej dopravy, potrebu rekonštrukcie podčiarkuje aj skutočnosť, že je strategickým napojením na ostatnú cestnú sieť pre výrobné závody spoločností Holcim, ALAS, Baumit či Agropartner, ktorí sú zároveň významnými zamestnávateľmi v regióne. 

Share This Article