Významná osobnosť TTSK v okrese Skalica

Záhorie /Okres Skalica/ má ďalšiu významnú osobnosť Trnavského samosprávneho kraja.

Je ňou stredoškolský učiteľ Súkromnej strednej odbornej školy ViaHumana Skalica MGR. FRANTIŠEK ROTH z Holíča.

Foto: Ivan Krajčovič

Pán František Roth v kalendárnom roku 2015 dosiahol životné jubileum 60 rokov. Z toho 35 rokov nepretržite pracuje ako stredoškolský pedagóg. Za roky svojej praxe sa vypracoval na pedagóga vysokých odborných aj morálnych kvalít. K žiakom je vždy ústretový, kolegom nikdy neodmietne pomoc a radu. Trvalými atribútmi jeho práce sú húževnatosť, nasadenie, životný optimizmus. Vyniká príkladným pedagogickým taktom, dominuje u neho ľudskosť a empatia, presadzuje pozitívne pedagogické hodnoty, výchovu zrelej osobnosti a otvorenú komunikáciu. Jeho svedomitá a obetavá práca v odvetví školstva bola ocenená  1. októbra 2015 v Divadle Jána Palárika v Trnave v rámci Dňa Trnavského samosprávneho kraja mu bola udelená ako významnej osobnosti TTSK  pamätná medaila predsedu Trnavského samosprávneho kraja,  ktorú prevzal z rúk Dr. h. c. Ing. Tibora Mikuša, PhD.

Blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa zdravia a sily.

Share This Article