Začala sa výstavba dvoch nových cyklotrás

V týchto dňoch boli začaté stavebné práce na  dvoch cyklotrasách v extraviláne mesta Skalica.

Prvá nová asfaltová cyklotrasa  „Skalica –  RO Zlatnícka dolina“  bude dlhá 4,524 km.

Začiatok trasy je za Štvrťou v šírom poli v nadmorskej výške 206 m n.m. Končiť bude  v  nadmorskej výške 331 m. n.m. na jestvujúcej ceste v Zlatníckej doline.

Začiatočný úsek druhej novej komunikácie „Skalica – RO Mlýnky“ sa nachádza vo výške   273 m n. m. , cieľ je v nadmorskej výške 251 m  n. m. Táto cyklotrasa meria 1,744 km.

Obidve  cyklistické komunikácie sú navrhnuté ako dvojprúdové  obojsmerné cesty v celkovej šírke 3 m ( dva cyklistické pruhy šírky 1,5 m ). Krajnice budú 0,5 m široké a spevnené štrkodrvou.  V najproblematickejších úsekoch budú vybudované dláždené zemné priekopy. Ich úlohou bude ochrana pred zalievaním  týchto ciest pri dažďoch.

Stavebné práce na  cyklotrasách Skalica  – RO Zlatnícka dolina  a Skalica – RO Mlýnky sa realizujú  v rámci   projektu „Cyklotrasy bez hraníc“, ktorého hlavným cieľom je zlepšenie cezhraničnej spolupráce a celkové zvýšenie dostupnosti a napojenia jednotlivých územných častí prihraničného regiónu v nadväznosti na už jestvujúcu sieť cyklotrás, budovanie cyklotrás v záujme zvýšenia atraktivity územia pre rozvoj turizmu, obslužnosti a bezpečnosti obyvateľov žijúcich v prihraničnom regióne a zabezpečenia lepšieho cezhraničného prepojenia jednotlivých skupín obyvateľstva na oboch stranách hranice.

Partnerom projektu je mesto Strážnice a  obec Sudoměřice.

Celkové náklady výstavby predstavujú  sumu 875.335,16 ,- €,  realizátorom stavby sú Cesty Nitra a.s.

Predpokladá sa, že  tieto nové dve cyklotrasy budú naplno k dispozícií obyvateľom na športovo-relaxačné účely  už začiatkom septembra 2013.

 

Napísala : Bc. Andrea Orbanová

MsÚ Skalica, oddelenie marketingu

 

Share This Article