Zachovajme si úctu k odkazu a tradíciám našich predkov – Zohor očami mladých

Pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o obci Zohor sa v dňoch 13. – 18. júna 2014 v priestoroch miestneho kultúrneho domu konala výstava pod príznačným názvom „Zachovajme si úctu k odkazu a tradíciám našich predkov – Zohor očami mladých“. Expozícia sa členila na tri časti, pričom dve „historické“ sekcie umožnili návštevníkom obhliadnuť sa za hmotnou i duchovnou kultúrou Zohorčanov v minulých dobách a tretia prezentovala ponímanie zohorských reálií u najmladšej generácie fotografov.

Na najstaršie osídlenie Zohora upozornili vybrané predmety nájdené na tunajších archeologických lokalitách, ktoré obci zapožičal Archeologický ústav SAV v Nitre s Archeologickým múzeom SNM v Bratislave. Vystavené artefakty pochádzajú z obdobia kamennej doby až včasného stredoveku. Išlo napríklad o exempláre kamenných nástrojov každodennej potreby, nože, sponu z bronzu z laténskej doby, hlinenú keramiku, mince, zlaté náušnice a sklenené koráliky z náhrdelníka z 8. – 9. storočia n. l., či azda i laickej verejnosti najviac známe predmety z germánskeho kniežacieho hrobu – zlatý náramok, miska z bledomodrého skla rímskej proveniencie a ďalších milodarov.

Najrozsiahlejšiu časť výstavy pripravil a predmety zo svojej súkromnej zbierky k nahliadnutiu poskytol pán Juraj Štefanovič, zanietený amatérsky historik zo Zohora. Jeho úsilím bolo pripomenúť si materiálne i ideové dedičstvo (pracovitosť, pokoru) našich predkov a zároveň si uvedomiť našu osobnú zodpovednosť za pretrvanie ich odkazu a zohorskej ľudovej kultúry v budúcnosti. Okrem súboru rôznych úžitkových predmetov používaných v zohorských domácnostiach v minulých storočiach (napríklad džbány, žehlička, mažiar, lopaty na pečenie chleba, kolovrat a iné), mohli zaujať napríklad sane na zvážanie dreva alebo ukážky zachovaného tradičného odevu. Autor neopomenul ani významných rodákov, vojakov padlých vo svetových vojnách, pretrvanie remeselnej výroby, či tradičné miesto rybárstva a poľovníctva v obci. Neodmysliteľnou súčasťou života Zohorčanov bola a je činnosť rôznych zoskupení – dobrovoľného hasičského zboru, ochotníckeho divadla, športových a hudobných útvarov.

So svojimi fotografickými dielami sa predstavili Michaela Kostková, Matúš Granec a David Mackovič.

Podľa návštevnej knihy si výstavu pozrelo vyše sedemsto záujemcov, mnohí ale svoju účasť na nej nepotvrdili svojím podpisom.

 

 

Mgr. Eva Benková

foto: David Mackovič

Share This Article