Zahlasuj za projekt zo svojho okolia v Tescu!

Za každý nákup v sieti TESCO  zákazníci obdržia jeden žetón, ktorým môžu podporiť svoj obľúbený miestny projekt. V každom zo 77 regiónov získa víťazná nezisková organizácia 1 300 € vďaka vašim hlasom, ktorými potešíte tých, na ktorých vám záleží. Sledujte našu webovú stránku, pretože vám postupne predstavíme projekty, ktoré sa dostali do užšieho výberu.

Spoločnosť Tesco spoločne s Nadáciou Tesco rozdelí 100 000 € medzi 77 organizácií po celom Slovensku na projekty, ktoré budú mať pozitívny význam pre vaše okolie.

Skalica

– Stredisko Evanjelickej diakonie Sazdice, prevádzka Skalica ,Mladí dobrovoľníci učia seniorov pracovať s počítačmi a internetom

– Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb pre dospelých Holíč, Fit park pre seniorov a hendikepovaných občanov

– Šk Skalica, baseball

Senica

– Centrum voľného času Častkov, Okno zdravia

– Obec Častkov, Postavme deťom ihrisko

– Materská škola L. Novomeského 1290/2, Elokované pracovisko Kolónia 544 Senica, Rozprávková záhrada

Malacky

– Protect work, Malacky a iné mestá, Integračný tábor Hipoterapie

– Slovenský zväz telesne postihnutých, okresné centrum Malacky, ŽIŤ PLNE HODNOTNÝ ŽIVOT

– Vstúpte, n. o., Malacky, Malacky bez bariér 2016

Share This Article