Záhoráci v zahraničí: Jazyk – dvere do sveta


“ Koľko reči vieš toľko krát si človekom „, ľudová múdrosť, ktorú hádam počul každý z nás.

V dnešnom globalizovanom svete je už takmer samozrejmosťou, že vie človek hovoriť aj inou než len materinskou rečou. Avšak pravdivosť známeho výroku našich predkov si často uvedomíme, až túto schopnosť potrebujeme. Či už je to cestovanie, hľadanie novej pracovnej príležitosti alebo nadväzovanie nových kontaktov, cudzí jazyk prispieva k otvoreniu vlastnej mysle a poznaniu samého seba. Ale ako sa efektívne ucíť jazyk tak, aby sme ho vedeli aj v danej situácii použiť. Štúdií a výskumov na túto tému je neskutočne veľa. Či už je to výučba v alfa hladine, callanova metóda alebo psychowalkman spôsobov je naozaj veľa. Avšak nie vždy ide učenie jazyka ľahko ak chýba vnútorná motivácia alebo je nedostatok času.

Klasická výučba na školách samozrejme prináša svoje ovocie, ale často krát je veľmi vyčerpávajúca a nie všetky slovíčka, ktoré sme sa naučili aj zostanú v hlave. A používať jazyk tri či štyri hodiny do týždňa je naozaj málo. Svoje znalosti aj neznalosti som odhalila až som denne začala používať iný jazyk ako materinský. Skutočnosť, že sociálny kontakt som mala len s cudzincami, prispela k tomu, že som časom viac a viac chcela komunikovať s mojimi novými spolužiakmi či kolegami. Interkulturalita a rôznorodosť ľudí s ktorými trávim čas počas štúdia prináša každým dňom niečo nové.

 

Dakedy by ma ani vo sne nenapadlo, že budem mať kamarátku z Iránu či z Talianska,  že budem chodiť tancovať so španielskymi kamarátmi alebo variť halušky s nemeckými kolegami. Kultúrne rozdiely sú často krát prameňom nedorozumení no v prípade mojich kamarátov sú prameňom zábavy a spoznávania nových kultúr. Množstvo zahraničných kamarátov vo mne stále povzbudzuje zvedavosť a chuť učiť sa.

Štúdium na univerzite v Coburgu poskytuje nie len možnosť vzdelávať sa v špecifickom študijnom obore ale aj množstvo voliteľných predmetov – medzi nimi aj jazyky. Keďže je to výborná príležitosť rozšíriť si svoje obzory neváhala som a prihlásila som sa na kurz španielčiny. Nejaké základy som už pochytila ale na naučenie sa správnej gramatiky sú hodiny vedené rodenou španielkou nenahraditeľné. Avšak je to zvláštne učiť sa cudzí jazyk v inom cudzom jazyku.

Dúfam, že moja vnútorná motivácia neochladne pod návalom iných školských povinností. No denný kontakt so španielsky hovoriacimi kamarátmi je príležitosť skúšať a osvojovať si nové frázy. Okrem podrobnejšieho poznania novej kultúry jazyky samozrejme zvyšujú aj šance uplatnenia sa na trhu ale majú aj pozitívny vplyv na vývoj psychiky a vnímanie. Učením sa jazykov sa podľa vedeckých výskumov zlepšuje pamäť a je to spoľahlivý liek proti zabúdaniu v starobe.

 

Prostriedkov a možností ako si svoje komunikačné schopnosti v inom jazyku zlepšiť je v dnešnej dobe plnej počítačových technológií nespočetne veľa. Stačí len chcieť a mať tú správnu motiváciu.

 

 
Autorka: Mgr.art. Alena Krčová

Share This Article