Záhoráci v zahraničí: Medzinárodný seminár v Mníchove

Alena_prezentuje

Hlavné mesto Bavorska Mníchov je kultúrne, historické a turistické centrum. Na pár dní som mala možnosť opäť navštíviť túto metropolu. Ako štipendistka podporená organizáciou Bayhost si musím plniť aj určité povinnosti a prezentácia mojich doterajších výsledkov a skúseností počas štúdia v Bavorsku bola jednou z nich.

Alena_Munchen

 

Program celého pobytu bol pre všetkých štipendistov a aj všetkých zúčastnených naozaj zaujímavý a bohatý. Samozrejme v snahe maximálne využiť všetok čas sme boli aj čiastočne pod časovým stresom, ale čerpajúc zo skúseností som bola na trošku hektický priebeh pripravená.

Stipendisti

 

Úvodné príspevky boli rekapituláciou desiatich rokov pôsobenia organizácie Bayhost a priblíženie samotnej počiatočnej idei. Spočiatku išlo vytvorenie nových kontaktov medzi Bavorskom a krajinami V4 – spoločenstvo štyroch stredoeurópskych štátov: Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska. Oblasti prepojenia boli rozmanité tak ako hospodárstvo, ekonomika či kultúra. Študenti, ktorí z menovaných krajín dostali podporu na štúdium v Bavorsku sú akýmsi spojovacím článkom pri vytváraní týchto nových kontaktov. Funkčnosť a efektívnosť tejto myšlienky potvrdzujú štatistiky, kde je viac než polovica bývalých študentov -štipendistov zapojená do medzinárodných projektov v kooperácií s Nemeckom a domovskou krajinou. V priebehu desiatich rokov sa rozšíril počet cieľových krajín a v súčasnosti sú to všetky krajiny strednej,východnej a južnej Európy a najnovšie aj Ruska. Väzba medzi krajinami má byť obojstranná, aj čo sa týka pôvodných nemeckých študentov na bavorských školách, ktorí chcú vycestovať do niektorej z partnerských krajín a aj naopak. O úspešnosti projektu svedčí aj neustále rozširovanie partnerských krajín. Každá univerzita, ktorá sa stala novým domovom študentov z partnerských krajín bola odprezentovaná počas medzinárodného semináru v Mníchove. TUM alebo Technická univerzita v Mníchove sa postarala o zabezpečenie adekvátnych priestorov techniky a príjemné pohostenie. Celkovo bolo odprezentovaných trinásť univerzít. Hochschule Coburg a moje pôsobenie na nej som mala česť prezentovať ja. Bola to pre mňa česť, ale zároveň aj zodpovednosť nakoľko medzi zúčastnenými boli najvyšší zástupcovia rezortu financií, vedy a kultúry Bavorska – spolkovej krajiny. Súčasťou nášho programu bolo tak isto aj spätné hodnotenie nášho pôsobenia v cudzej krajine, návrhy na zlepšenie a postrehy. To všetko má viesť k lepšiemu a efektívnejšiemu organizovaniu tohto výmenného programu aj pre našich nástupcov.

lenbachhaus

 

Popri všetkých povinných bodoch programu nám však zostal čas aj na príjemné rozptýlenie. V tomto prípade to bolo príjemné kultúrne vyžitie v priestoroch galérie Lenbachhaus v Mníchove. Z môjho subjektívneho hľadiska som si lepší program ani nemohla priať nakoľko umenie je mojou vášňou a veľkým koníčkom. Naskytla sa nám možnosť vidieť množstvo unikátnych diel, či už súčasných umelcov alebo tých čo vládli minulým storočiam. Zo všetkých ma však najviac očarilo dielo Modrý kôň- Blaues Pferd – ktorý namaľoval Franz Marc člen spolku Der Blaue Reiter – Modrý Jazdec – spolok expresionistických, ale aj abstraktných maliarov, ktorý bol založený v Mníchove v roku 1911. S týmto obrazom som sa stretla už niekoľkokrát už počas mojich štúdií na Slovensku, či počas prípravy na štátnice, no je celkom iné vidieť ho na vlastné oči.

Blaues_Pferd

 

Našťastie nám zvýšil čas aj na prehliadku Mníchova počas veľmi príjemného slnečného počasia. Mníchov som navštívila už niekoľko, krát no vždy sa tu rada vraciam. Život tu je síce tak ako v každom inom veľkom meste veľmi rýchly, pulzujúci a hektický. Infraštruktúra mesta a aj niektoré monumenty sú však veľmi podobné tým, ktoré som mohla obdivovať v Berlíne. Tak som si nachvíľu pripomenula príjemné obdobie, ktoré som v hlavnom meste Nemecka nedávno prežila, počas absolvovania mojej odbornej praxe. Veľké metropoly ponúkajú veľa možností a rada by som si ešte rozšírila svoje obzory možno aj v jednom z menovaných miest.

 

 

Mgr. art. Alena Krčová

Foto: Michaela Hájková

Share This Article