Záhoráci v zahraničí: Slováci v zahraničí

Slováci majú dvere do zahraničia otvorené. Už niekoľko rokov máme možnosť takmer neobmedzene cestovať. A v rámci Európy je to naozaj bezproblémové. Otvorenosť hraníc ma pozitívny vplyv aj na prepojenie krajín medzi sebou a na medzinárodnú spoluprácu.

A práve pri prehlbovaní infraštruktúry medzi Slovenskom a Nemeckom som aktívne pomáhala. Deň otvorených dverí univerzity Coburg University of Applied Sciences and Arts – Hochschule Coburg nesie názov DCO- Design Campus Open. Pozvanie pedagógov zo Slovenskej technickej univerzity z Bratislavy na toto podujatie bolo výbornou príležitosťou na prehĺbenie kontaktov. Profesionálny, kreatívny a úspešný taký bol pobyt pedagógov zo Slovenska v Nemecku. Zástupcovia zo Slovenskej technickej univerzity Mgr. art. Martin Baláž, ArtD. a Mgr.art. Hedviga Hamžíková-Harvánková sa veľmi profesionálne a diplomaticky zhostili svojej úlohy prehĺbenia kontaktov. Prezentácie, ktoré mali možnosť odprezentovať na pôde nemeckej univerzity zožali veľký úspech. Na základe odprezentovaných projektov zástupcovia nemeckej univerzity pochopili úzku prepojenosť oboch krajín. Či už je to v oblasti dizajnérskej kresby alebo v oblasti obalového a grafického dizajnu spoločné projekty sa dajú nájsť vo viacerých oblastiach. Motivácia a ochota spolupracovať je na oboch stranách a to je hádam najdôležitejšie. Už počas podujatia DCO prebehol Workshop, na ktorom kooperoval aj môj bývalý pedagóg Martin Baláž. Workshop sa volal Skizze/Skica a išlo o kreatívne kreslenie. Prostredníctvom kresby našli spoločnú reč dve krajiny a tri kreatívne odbory – produkt dizajn, interiérový dizajn a architektúra. Výsledok bol naozaj impozantný a otvorili sa tým dvere pre ďalšiu spoluprácu. Kompetentnosť slovenských dizajnérov bola preukázaná aj v oblasti obalového dizajnu. Pozitívne hodnotenie slovenského dizajnu z nemeckej strany bolo naozaj lichotivé. Samotná výmena kontaktov a chuť spolupráce bola očividná z oboch strán. Ako ďalší krok budovania vzájomnej spolupráce je návšteva tentokrát nemeckých pedagógov v Bratislave. Termíny a budúca spolupráca nadobúdajú reálnu podobu. To je dôkazom toho, že moja snaha prepojiť dve krajiny a kultúry je zmysluplná. Je za tým však veľa času a úsilia.

Zapojením sa a podporou pri organizovaní projektu DCO- Design Campus Open International som získala nové skúsenosti a kontakty. Výsledkom tohto projektu bola návšteva mojich slovenských pedagógov, prezentovanie partnerskej univerzity a predstava ďalšej spolupráce. Všetky body boli splnené a spokojnosť bola vidieť na všetkých stranách. Zastrešenie tohto projektu bolo pod vedením zahraničného oddelenia konkrétne  riaditeľkou tohto oddelenia Annette Stegemann a zapojila sa aj koordinátorka projektov Veronika Freise. Faktom je, že pozitívne vzťahy na zahraničnom oddelení mi otvorili viacero možností spolupráce. Medzinárodné projekty rôznorodosť kultúr a ich prepájanie navzájom je naozaj fascinujúce. Som rada, že môžem pri takýchto projektov pomáhať nie len po organizačnej stránke a aj čo sa týka jazykových schopností. Ako budúci projekt sa chcem aktívne zapojiť do integrácie zahraničných Erasmus študentov do študentského života či po vytvoriť podporu pri zostavovaní grafických prospektov. Sama som si prešla celým procesom začlenenia sa do cudzej kultúry ako Erasmus študentka. Teraz mám možnosť svoje skúsenosti odovzdať ďalej a pomôcť novým výmenným študentom a spríjemniť im ich pobyt. Je to síce práca veľmi náročná no budem ju robiť s radosťou. Lebo len ak máme potešenie z toho čo robíme, môžeme dosiahnuť úspech.

Mgr. art. Alena Krčová

Share This Article