Záhoráci v zahraničí: Stanice železníc – prítomnosť, budúcnosť

Železnice ako prostriedok pre spájanie miest, sa stavali za účelom rozšírenia pozemných komunikácií. Fenomén, ktorý je populárny, efektívny a stále aktuálny. Vývoj a nasledovanie potrieb súčasnej doby sa odzrkadlilo aj v železničnej doprave ako takej.

Modernizácia  železníc a výmena lokomotív za rušne priniesla so sebou aj nečakané negatíva. Niektoré budovy súvisiace so železničnou dopravou stratili svoju funkciu a začali chátrať.

Revitalizácia opustených budov a vdýchnutie nového života menovaným objektom je téma, ktorú som si zvolila ako záverečnú prácu svojho master štúdia interiérového dizajnu v Nemecku. Vo svojej práci sa síce špecializujem na obratiská lokomotív – konkrétne obratisko v meste Couburg – ale v rámci tohto projektu analyzujem a porovnávam aj iné budovy súvisiace s touto témou. Situácia týchto objektov je podobná ako v Nemecku tak aj na Slovensku.

Obratiská lokomotív ako samostatných budov sú na Slovensku len ojedinele, ale opustených a nevyužitých staníc je u nás dostatok.

Aj na Záhorí je ich niekoľko. Mnohé zo staníc by potrebovali aj trochu šetrnejšie zásahy ako od mladistvých sprejerov skúšajúcich na múroch grafity. Mnohé z týchto budov majú historickú hodnotu a nesú charakteristické prvky svojej doby, nie len z architektonického hľadiska. Našťastie nie všetky budovy železničnej dopravy poznamenal čas, respektíve už prebehla ich rekonštrukcia. Pekným príkladom záchrany stanice je novo zrekonštruovaná stanica v Senici.

Funkčný účel je ponechaný. Stanica je nie len zrekonštruovaná ale aj obohatená o moderné signalizačné tabule či bezbariérové prvky. Iným príkladom úspešnej rekonštrukcie avšak so zmeneným funkčným zameraním, je niekdajšie obratisko lokomotív v Berlíne. Jedná sa o obratisko, ktoré je momentálne súčasťou technického múzea. Budova je pretvorená na výstavný priestor. Je miestom pre staré lokomotívy dnes už muzeálne objekty. Tento istý účel – výstavisko – má aj niekdajšie obratisko lokomotív v Bratislave. Toto samo sa ponúkajúce nové využitie, je najčastejšou novou funkciou týchto objektov.

Cieľovému objektu môjho výskumu chcem dať však iné, originálnejšie využitie. Avšak keďže je práca vo fáze výskumu nová funkcia objektu nie je ešte presne zadefinovaná. To závisí aj od požiadaviek mesta a od predstáv investora.

 

 

Mgr. art. Alena Krčová

 

Share This Article