Záhorácke divadlo sa predstavuje

27. marca 2013

Záhorácke divadlo  oficiálne vzniklo v roku  2007 a snaží sa nadväzovať na bohaté tradície neprofesionálneho divadla v Senici, ktoré sa v tých najlepších časoch približovali profesionálnym slovenským scénam.

 Vznik Záhoráckeho divadla bol inšpirovaný potrebou živej autentickej kultúry na poli dramatickej tvorby, ktorá v našom regióne absentovala, nakoľko na Záhorí nie je profesionálne kamenné divadlo, ktoré by prirodzene – spádovo oslovovalo obyvateľov nášho regiónu.

Zámerom Záhoráckeho divadla je byť čo najprístupnejší najširšiemu diváckemu okruhu. Tvorí pre deti i dospelých, pričom sa snaží nepoľavovať zo svojich umeleckých ambícií, a aj pri inscenovaní klasických titulov pristupovať k nim vždy moderne a aktuálne.

Občianske združenie ZD dáva priestor a príležitosť ochotníkom – amatérom, študentom  umeleckých škôl, ale aj vyštudovaným profesionálom. Snaží sa v rámci regiónu zaangažovať všetkých, ktorí majú lásku k umeniu, nie sú im ľahostajné veci verejné a chcú sa prezentovať so svojimi názormi a tvorbou.

V Záhoráckom divadle takto vznikli v podstate dva súbory. Jeden z časti profesionálny, ktorý sa venuje predovšetkým tvorbe pre deti a ktorý tvoria študenti a absolventi umeleckých škôl. Druhý súbor je amatérsky, kde účinkujú ochotníci z celého regiónu  Záhorie, pod vedením profesionálov. Tieto súbory medzi sebou kooperujú a to tým spôsobom, aby dochádzalo k najefektívnejším výsledkom pri realizácii projektov.  V ZD sa presadzuje  talent, vytrvalosť a ochota pracovať dobrovoľne pre dobrú vec – ochotníčiť.

Od svojho vzniku uskutočnilo Záhorácke divadlo premiéry inscenácií:

 

1.                                       21.7. 2006   Ujek Ožgera Kráľom – bábkové divadlo

2.                                      9.9. 2007   Ťažký osud korytnačky Žofky – bábkové divadlo

3.                                      28.10. 2007  Princezná zaľúbená do strašidla ­– bábkové divadlo

4.                                      3.1.2008  Rómeo a Júlija – činohra

5.                                      24.4. 2008  Záhorácký kabaret – zábavný program

6.                                     1.6. 2008  100 bozkov od princeznej – detské činoherné predstavenie

7.                                     9.11. 2008 – Don Chichot – mládežnícke činoherné predstavenie

8.                                     28.12.2008  Ňedzela na Záhorí – činohra

9.                                     22. 11. 2009 Janíček Okúsánek Nenásytný – bábkové divadlo

10.                                   9.5. 2010  Tomášku domů – činohra

11.                                  20.6. 2010  Zmrňený čért – činohra

12.                                   30.4. 2011  Osudy jedného vinára – činohra

13.                                   1.6. 2012 Záhorácký patriot – zábavný program

 

ZD sa orientuje predovšetkým na inscenovanie  slovenských autorských textov a tým sa snaží podporiť pôvodnú dramatickú tvorbu. Špecifikom je, že naše inscenácie pre dospelých sú všetky v záhoráckom dialekte. Snažíme sa tak dokázať, že náš rodný dialekt nie je vhodný len na rozprávanie vtipov, ale znesie aj vyššie umelecké kritériá.  Významným prvkom v živote nášho divadla je spolupráca s divadlami zo susednej ČR hlavne z blízkej Moravy – Hodonín, Lipov,  Břeclav.Okrem tvorby inscenácií  organizujeme aj divadelné festivaly: Senická divadelná horúčka, Víkend Stanislava Štepku a workšopy: Etud, kde sa zúčastňujú divadlá z nášho i okolitých regiónov, aj z ČR.

V roku 2012 Záhorácke divadlo vystupovalo s inscenáciami Zmrňený čért, Osudy jedného vinára, Janíček okúsánek nenásytný a obnovilo marionetovú komédiu pre najmenších Ujek Ožgera kráľom.

Za päť rokov existencie uskutočnilo Záhorácke divadlo 13 premiér  rôznych titulov a odohralo 160 predstavení, ktoré videlo 32 000 divákov.

5.5. 2013 je naplánovaná premiéra inscenácie Lýsistrata – Vzbura žen.

Záhorácke divadlo začne v roku 2012 s prípravou svojej 13. premiéry. Inscenáciou známej Aristofanovej antickej komédie Lýsistrata. Inscenácia bude veľkoformátová, podobne ako predošlé predstavenia Záhoráckeho divadla. Hra bude uvedená tradične v záhoráckom dialekte. Tento titul je v súčasnosti aktuálny z niekoľkých dôvodov: celosvetový vojnový stav, nielen vojenský. Vojna sa vedie na všetkých úrovniach. Aj ideológie sú vojnou o naše mysle a duše.

Feministická ideológia zahrnuje filozofické a sociálno-politické teórie o politickej, ekonomickej a sociálnej rovnosti žien s mužmi.Feminizmus chce svet, v ktorom ženy majú dostatok informácií a možností, aby mohli rozhodovať o svojom živote. Chce, aby ženy a dievčatá mali pocit, že na ich názoroch, hodnotách a snoch záleží.

V histórii utopickým ideí je feminizmus relatívne nová utópia, ktorá ašpiruje na ovládnutie spoločenského života, umenia i vedy. Rasizmus a fašizmus rozdeľovali ľudí podľa rasovej a etnickej príslušnosti. Komunizmus podľa sociálnych tried a majetku. Feminizmus rozdeľuje ľudstvo na princípe pohlavia.

Je to v poriadku? Môže byť, že aj táto ideológia bola vymyslená na to aby niekomu slúžila poľa starého rímskeho hesla „dividet et impera – rozdeľ a panuj“.  Môže byť feminizmus zneužitý tak ako predošlé ideológie?

 

Zdá sa že táto téma bola aktuálna už pred 2000 rokmi. Staroveký komédiograf  Aristofanes (445 – 388 p. n. l.) ju opísal v hre Lýsistrata.  Aténske a Spartské ženy sa spoja pod vedením jednej z nich Lýsistraty.  Opevnia sa na hrade /chráme/ a odmietnu mužom sex. Ich cieľom je dosiahnuť aby muži nepremrhali svoj život neustálymi bojmi, ale vrátili sa domov k svojim rodinám. Ženy chcú takýmto radikálnym spôsobom v Grécku nastoliť mier. Či sa im to podarí dozvedia sa diváci tejto vtipnej  ľudovej antickej komédie v originálnom prevedení Záhoráckeho divadla. Komédia je ľudová doslova aj z latinského „vulgus “  a zaručene nenechá ani jedno divácke oko od smiechu suché. Tí ktorí sa však boja záhoráckych šťavnatých slovíčok nech radšej zostanú doma.

 

 

Záhorácké divadlo  – premiéra 5.5.2013 o 19:00  DK Senica

 

Autor: ARISTOFANES   

Scenár: JOZEF MORAVČÍK JAKUBOVEC

 

Názov: LÝSISTRATA –  VZBURA  ŽEN

 

Réžia, dramaturgia: Ivan A. Fodor

Scéna: Milan Mikula

Kostýmy: Kristína Hroznová

Hudba: Viera Šusteková, Peter Kavický

 

 

 

Hrajú:

Lýsistrata – Ľuboslava Pavesková

Kalonika – Zuzana Ceperková

Lampita – Miroslava Zuščíková

 

Náčelník Starcú – Ján Hromek

Zbor starcú 1. Ján Želipský – Banďulín

2. Denis Marek – Poseu

3. Juraj Kráľovič – Sparťan

4. Vojtech Ivančík – Otrok

5. Štefan Mikula – Radný

 

Náčelníčka žen – Ivona Bolebruchová

Zbor žen      1. Anna Reptová

2. Ingrid Boháčová

3. Helena Tuláková – Mirhiňa

4. Elena Čambalová

5.  Zuzana Masárová – Zmírení

 

Zdieľať tento článok