Zasadal klub starostov okresu Senica

Po prvýkrát v tomto volebnom období rokoval na Mestskom úrade v Senici 16. januára Klub starostov okresu Senica, ktorý je jedným z troch okresov tvoriacich Združenie miest a obcí  (ZMO) Záhorie.  Anton Emrich z Moravského Svätého Jána zostal  aj naďalej predsedom Klubu starostov.

Z 31 starostov a primátorov obcí a miest Senického okresu sa na rokovaní zúčastnilo 30. Zaoberali sa prípravou snemu ZMO Záhorie, schválili  piatich kandidátov do Rady ZMO Záhorie. Prvé stretnutie starostovia a primátori využili na prediskutovanie rôznych tém. Medzi inými aj problémy so zimnou údržbou podľa novely zákona o pozemných komunikáciách.

f83407f

„Klub starostov vznikol ako platforma na riešenie problémov, ktoré majú všetky samosprávy  spoločné. Vzájomne sme si pomáhali radami, inšpirovali sa riešeniami,  vymieňali si skúsenosti a  v prípadoch, keď to bolo nevyhnutné sme zvolili spoločný postup.  V tomto duchu budeme pokračovať, pretože najmä pre menšie obce a novozvolených starostov je to veľká pomoc,“ povedal predseda Klubu starostov Anton Emrich a dodal, že ich rokovania  sa budú uskutočňovať  podľa potreby.

Novembrové komunálne voľby priniesli v okrese Senica zmenu na  5 postoch starostov a 1 primátora.

Share This Article