VIDEO: Žena v Sekuliach odišla s cudzou peňaženkou v spodnej bielizni


Muž, ktorý hral na automate v obci Sekule (okr. Senica), zabudol vedľa neho odloženú  peňaženku. Na jeho miesto prišla hrať žena a po nej peňaženka zmizla.

Kamery v miestnosti zachytili, ako  si ukrýva peňaženku pod tričko a následne odchádza. Vďaka kamerovým záznamom mohli príslušníci polície ženu zakrátko identifikovať a následne aj obviniť z prečinu zatajenia veci. Poškodenému mužovi vznikla škoda približne 280 Eur, v peňaženke mal hotovosť a osobné doklady.

VIDEO Z KRÁDEŽE

V zmysle Trestného zákona, kto si prisvojí cudziu  vec malej hodnoty (pozn. škoda prevyšujúca sumu 266 Eur), ktorá sa dostala do jeho moci nálezom, omylom alebo inak bez privolenia oprávnenej osoby, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.

Share This Article