Žiaci boli v streľbe opäť úspešní

Po dlhom čase sa naše deti zo Športovo-streleckého klubu polície Skalica znovu vybrali na súťaž.
Tento krát to však nebola len taká všelijaká súťaž…najprv sa museli prebojovať cez súperov v kraji
a potom postúpili do finále, čiže celoštátneho kola, ktoré sa konalo 6.12. 2013 v Šali. Zo Skalice postúpili
traja reprezentanti:
Patrik Stojka – kategória žiaci do 16 rokov
Adela Dujsíková – kategória žiačky do 14 rokov
Ondrej Gross – kategória žiaci do 14 rokov
Oproti minulému roku sa im darilo perfektne. Patrik sa umiestnil na vynikajúcom prvom mieste (370
bodov), Adela na treťom (310 bodov) a Ondrej na desiatom mieste (298 bodov). Týmto dňom sa však
súťaž neskončila. V sobotu pokračovala a z našich detí sa tam ukázal už len Patrik a Adela. Darilo sa
im o trochu viac, no neznamenalo to pokrok v umiestnení. Patrik skončil prvý (376 bodov) a Adela
tretia (330 bodov). Takže celkovo si zo Šale odniesli 4 poháre. Gratulujeme!

 

Adela Dujsíková

Share This Article