Zimný výlet za kultúrou

  Dňa 6. 12. 2013 boli žiaci Súkromnej základnej školy Štvorlístok v Bratislave, v Slovenskom národnom divadle na predstavení Vejár. Ako prvé navštívili zábavné centrum iHRYsko. Tam sa mohli zahrať rôzne zaujímavé spoločenské hry, či už zábavné, kreatívne alebo strategické, a ak nerozumeli zadaniu alebo pravidlám hry, dobrovoľníci z centra im to ochotne vysvetlili. Ale najväčší úspech mala hra Aktivity.  Ešte predtým, než sa začalo predstavenie, sa boli pozrieť v nákupnom centre Eurovea  a na vianočne vyzdobenom námestí. Predvianočnú atmosféru umocnilo očakávané divadelné predstavenie. Vypovedalo príbeh o tom, ako jeden vejár môže zmeniť osudy ľudí. V komédii hrali herci ako Diana Mórová, Ján Koleník, Gabriela Dzuríková  a ďalší. Bolo úžasné vidieť herecké výkony v divadle a porovnať výkony umelcov v televíznych seriáloch.

I takto sa dá využiť voľný čas, či už formou hier, umeleckého zážitku, spoznávania či komunikácie. Treba spoznávať nielen zrakom, ale i duchom, a to sa v plnej miere podarilo. A že práve na Mikuláša? I to malo svoje čaro, o ktorom vedia iba deti.

Tatiana Turisová, Súkr. ZŠ Štvorlístok Skalica

Share This Article