Zmena úradných hodín v pobočke colného úradu Trnava počas sviatkov

Pobočka colného úradu Trnava NS  upravuje počas sviatkov úradné hodiny. Ich zmena bude nasledovná:

Stránkové hodiny Pobočky colného úradu Trnava NS (5864)

23.12.2014

00.00 – 24.00 hod.

24.12.2014

00.00 – 15.30 hod.

25.12.2014

07.30 – 24.00 hod.

26.12.2014

00.00 – 24.00 hod.

27.12.2014

00.00 – 24.00 hod.

28.12.2014

00.00 – 24.00 hod.

29.12.2014

00.00 – 24.00 hod.

30.12.2014

00.00 – 24.00 hod.

31.12.2014

00.00 – 15.30 hod.

01.01.2015

07.30 – 24.00 hod.

02.01.2015

00.00 – 24.00 hod.

mjr. Ing. Iveta Švárna

hovorkyňa Colného úradu Trnava

Share This Article