Značka: omša

Dožinková Sv. omša v Dubovciach

I tento rok nám pán Boh pomáhal a požehnal úrodu zemských plodov, za ktoré

Podujatia Správy