Značka: primátor

100 ročné obyvateľky Gbelov

Dňa 27. decembra 2012 sa na Mestskom úrade v Gbeloch konala slávnosť. Konkrétne

29. decembra 2012 články Správy Zaujímavosti