Zvolíme si prezidenta

 

Predseda NR SR svojím rozhodnutím č. 430/2013 Z. z. zo dňa 19. decembra 2013 vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky.

Volebné miestnosti sa pre voličov otvoria v sobotu 15. marca 2014 o 7.00 hodine,
pokiaľ podľa miestnych podmienok neurčil starosta obce alebo primátor mesta začiatok hlasovania na skoršiu  hodinu (maximálne o 2 hodiny) a zostanú otvorené do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, deň konania druhého kola voľby prezidenta Slovenskej republiky je určený na sobotu 29. marca 2014.

Volič, ktorý vstúpi do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť členom komisii a následne dostane hlasovací lístok a obálku.
Potom vstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacieho lístka.  Na tomto hlasovacom lístku volič značkou „X“ v rámčeku pred priezviskom kandidáta označí kandidáta, za ktorého hlasuje. Hlasovací lístok vloží do obálky a vhodí do urny.

K voličom, ktorí sa nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti a zdržiavajú sa v čase
voľby v obci, v ktorej majú trvalý pobyt alebo majú voličský preukaz a požiadali o
možnosť hlasovať do prenosnej volebnej schránky, vyšle okrsková volebná komisia aspoň
dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacím lístkom a obálkou.

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky / stav k aktuálnemu dátumu /

BÁRDOS Gyula, 55 r., pedagóg, Senec

BEHÝL Jozef Mgr., 57 r., občiansky aktivista, Bratislava

ČARNOGURSKÝ Ján JUDr., 70 r. advokát, Bratislava

FICO Robert doc. JUDr., CSc., 49 r., predseda vlády Slovenskej republiky, Bratislava

FISCHER Viliam prof. MUDr., CSc., FICS, 75 r. lekár – kardiochirurg, Bratislava

HRUŠOVSKÝ Pavol JUDr., 61 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Nitra

JURIŠTA Ján PhDr., 69 r., vysokoškolský pedagóg, Bratislava

KISKA Andrej Ing., 50 r., manažér, Poprad

KŇAŽKO Milan, 68 r., herec, Bratislava

MARTINČKO Stanislav, 61 r., generálny riaditeľ spoločnosti, Košice

MELNÍK Milan, prof. RNDr., DrSc., 75 r., vysokoškolský pedagóg – vedec, Bratislava

MEZENSKÁ Helena, Mgr., 40 r., poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky, Poprad

OSUSKÝ Peter MUDr., CSc., 60 r., lekár, pedagóg, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, Bratislava – 29.1.2014 sa vzdal kandidatúry

PROCHÁZKA Radoslav doc. JUDr., PhD., 41 r., poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a vysokoškolský pedagóg, Bratislava

ŠIMKO Jozef JUDr., 63 r., primátor mesta Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

 

 

Priebežné výsledky voľby prezidenta Slovenskej republiky 2014 budú dostupné dňa 15. marca 2014 po 22:00 hod.

Share This Article