24 mladistvých pod vplyvom alkoholu z toho dvaja vo veku 13 a 14 rokov!

V zmysle zákona o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov vykonali príslušníci odboru poriadkovej polície Okresného riaditeľstva PZ v Senici a policajti odboru železničnej polície Kúty kontrolu prevádzky v meste Šaštín Stráže. 

IMG_20190216_012830

Celkom 14 príslušníkov polície skontrolovalo v noci z piatka na sobotu (16.2.)  v čase od 00.30 h do 03.00 h v miestnom bare niekoľko desiatok mladých ľudí. Až 24 osôb zo skontrolovaných bolo pod vplyvom alkoholu, z toho dvaja chlapci (13 a 14 rokov) boli len maloletí. Uvedený zákon na jednej strane zakazuje predávať alebo podávať alkoholické nápoje alebo inak umožňovať ich požívanie osobám mladším ako 18 rokov. A na druhej strane aj týmto osobám zakazuje požívať alkoholické nápoje alebo iné návykové látky. Pri kontrole a následných úkonoch s maloletými a mladistvými osobami bola prítomná aj pracovníčka úradu práce sociálnych vecí a rodiny. 

IMG_20190216_012424

Mladých ľudí pod vplyvom alkoholu polícia neskôr odovzdala rodičom, resp. zákonným zástupcom.  Všetky zistené priestupky budú následne prejednané na príslušných obecných úradoch.

Share This Article