50. výročie Základnej školy v Kopčanoch

 

„Čože je to päťdesiatka?“ sa spieva pri narodeninách človeka v jednej známej slovenskej pesničke.  Život človeka možno prirovnať k životu školy. A práve takúto päťdesiatku slávila aj Základná škola na Sasinkovej ulici v  Kopčanoch. Pri tejto príležitosti pripravila základná škola  19. decembra 2013 v priestoroch vynoveného kultúrneho domu v Kopčanoch školskú akadémiu.  Na túto slávnosť bola prizvaná súčasná riaditeľka školy ako i riaditelia školy, ktorí v minulosti zastávali túto funkciu. Taktiež nechýbali súčasní i minulí pedagogickí i nepedagogickí pracovníci, sponzori, starosta obce, poslanci OZ, členovia Rady školy, a Rodičovského združenia a priatelia školy.

Úvodného slova sa ujala riaditeľka školy Mgr. Jana Jurčíková a starosta obce Ing. Dušan Dubecký, ktorí v neposlednom rade zaželali škole, aby sa i naďalej vyvíjala minimálne takým tempom ako doteraz.

Žiaci  zo školy  pripravili pre zúčastnených bohatý a  zaujímavý ale aj vtipný program, v ktorom oni sami  vystúpili. Príjemným spestrením, a pre mnohých vybavenie si spomienok na školské roky,  bola obrazová prezentácia  vývoja školstva v Kopčanoch sprevádzaná hovoreným slovom.

Vyvrcholením akadémie bolo slávnostné imatrikulovanie súčasných prváčikov Základnej školy a prvých prvákov tejto školy súčasnou riaditeľkou školy Mgr. Janou Jurčíkovou.

Celý program k výročiu školy trval dve hodiny a bolo vidno, že bol starostlivo pripravovaný.

Školská akadémia dokázala zaplniť kultúrny dom do posledného miesta, čo svedčí o kvalite ale aj obľúbenosti Základnej školy v Kopčanoch.  Veď škola je zapojená do niekoľkých projektov, vďaka ktorým zveľadila svoje priestory a zriadila mnohé učebne. Žiaci školy sa úspešne zúčastňujú súťaží a olympiád,  na ktorých sa umiestňujú na krásnych miestach.  A za tým všetkým je vidno kus práce, nadšenia a snaženia žiakov a pedagógov.

Do ďalšej päťdesiatky prajeme škole hlavne čo najkvalifikovanejších  učiteľov a šikovné deti, vďaka ktorým bude život na škole napredovať stále ďalej a ďalej.

 

 

Share This Article