Akcia polície a Slovenského červeného kríža

 

Policajti okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici vykonali 25.apríla v čase od 09,00 h. do 11,00 h. v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územný spolok Senica, v rámci mesiaca bezpečnosti na cestách, preventívnu celookresnú osobitnú kontrolu.

Cieľom kontroly bolo pozitívne ovplyvnenie vývoja dopravno-bezpečnostnej situácie ako aj preventívne pôsobenie na účastníkov cestnej premávky. Kontrola bola zameraná na preverenie úrovne vedomostí vodičov z poskytovania prvej pomoci v súvislosti s cestnou premávkou a na obsah a druhy lekárničiek.

Počas dvojhodinovej akcie polícia skontrolovala 18 motorových vozidiel a zistila 2 priestupky, ktoré boli riešené v blokovom konaní. Pracovníčka Slovenského červeného kríža skontrolovala 18 vozidiel, pričom 14 vodiči mali kompletne vybavenú lekárničku a 4 vodiči mali lekárničku s nepoužiteľným obsahom. Vodiči, ktorí mali lekárničky s obsahom po expirácii mali možnosť zakúpiť si od pracovníčky Slovenského červeného kríža novú lekárničku, ktorú aj v využili.

Polícia v senickom okrese bude za účelom zvýšenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v podobných kontrolách pokračovať aj naďalej.

 

 

kpt. Mgr. Jana Dujková

 

Share This Article