Aktivity v školskom klube pri ZŠ Vajanského v Skalici

Školský rok 2014/2015 sa v našom školskom klube pri Základnej škole Vajanského v Skalici začal plný prekvapení a nových nápadov.

Do školského klubu sa nám prihlásilo 90 nových prvákov, ktorí nevedeli, čo ich čaká, a preto bolo našou milou povinnosťou privítať ich v našom klube a pomôcť im adaptovať sa v novom prostredí a kolektíve.

Už začiatkom októbra, keď sa trošku so školou oboznámili, sme pre nich pripravili IMATRIKULÁCIU. Každý prvák na nej ukázal, čo vie a dokázal, že je už naozajstný prvák, lebo: naráta už do päť, vie sa aj sám obliecť, nezaspáva do školy a píše si sám úlohy. Toto všetko už naši prváci hravo zvládli a mohli byť prijatí za žiakov našej školy. To potvrdili sľubom prváka a boli odmenení šerpou a diplomom správneho prváka.

Ešte neutíchli hlasy o dojmoch z imatrikulácie a už sme pre naše deti pripravili JABĹČKOVÝ TÝŽDEŇ, zameraný na zdravú výživu a dôležitosť vitamínov. Jabĺčka sme kreslili, lepil, spievali o nich, počítali sme s nimi, čítali sme o nich a nakoniec sme si aj zabehali za zdravím. Odmenou pre každého bolo sladké jabĺčko a samozrejme pocit, že sme urobili aspoň kúsok pre svoje zdravie.

V ZDRAVOM TELE ZDRAVÝ DUCH vraví sa a je to pravda. Naše deti si to overili na konci októbra. V telocvični súťažili, hádzali loptou, preskakovali, preliezali, podliezali, nosili, skákali a strávili užitočné a príjemné popoludnie medzi svojimi kamarátmi.

JESENNÁ PÁRTY – kúzelný halloween, tak bol nazvaný program, ktorý nám prišli predstaviť umelci z Prahy. Spolu s deťmi čarovali, spievali a tancovali. Každé z detí si odnieslo sladkú odmenu. Všetci sa mohli občerstviť v stánku so sladkými a slanými dobrotami, ktoré pre nás upiekli mamičky a babičky našich detí.

Za rozprávkou sme sa vybrali začiatkom novembra do kina MAX. Pekný príbeh o dome kúziel zaujal všetkých, a tak sme spolu zase raz boli ako správni kamaráti všetci spolu a ešte k tomu na dobrej rozprávke.

PYŽAMOVÁ PÁRTY plná druhákov. Prečo pyžamová? Všetci účastníci prežili noc v škole a samozrejme oblečení v pyžamkách. Zábave, tancu a hrám nebolo konca-kraja. Po dobrej večeri a rozprávke na dobrú noc deti zaľahli do spacákov a spali sladko až do rána. O pekných zážitkoch rozprávali svojim rodičom hneď ráno, keď si pre ne prišli.

Od septembra až do polovice decembra pani vychovávateľky spolu s deťmi vyrábali darčeky, obrázky, drobné hračky na PREDAJNÉ VIANOČNÉ TRHY. Ďakujeme rodičom, ktorí aj takto prispeli na nákup pomôcok pre deti školského klubu.

Pri vianočnom punči a sladkých medovníkoch si deti spolu s rodičmi prišli v predvianočnom čase vyrobiť darčeky na naše VIANOČNÉ DIELNIČKY. V jedálni, za zvukov vianočnej hudby, sme všetci prežili nezabudnuteľné a vzácne chvíle.

Koncom roka sa aj my lúčime so starým rokom. Na našu VIANOČNÚ BESIEDKU sme pozvali rodičov aj starých rodičov, ktorí sa v hojnom počte prišli pozrieť na predvianočný darček v podobe básničiek, pesničiek a tančekov od svojich detí. Pekný a zaujímavý program, doplnený vianočnou prezentáciou nás preniesol do krásneho čara Vianoc. Pokračovaním boli VIANOČNÉ KOLEDY, ktoré nám prišli zahrať a zaspievať starší kamaráti.

Toto sú naše spoločné aktivity od septembra. Do konca školského roka ich máme naplánovaných ešte dosť. Okrem týchto aktivít robia vychovávateľky aktivity vo svojich oddeleniach v rámci tematických oblastí výchovy, ktoré sa snažia urobiť pre deti zaujímavé, aby si v nich každé z detí našlo to svoje.

Snažíme sa, aby naša činnosť bola pestrá a mnohostranná. Pri našej práci máme pred sebou tri veci – vedieť, cítiť a chápať dieťa. Pochopiť dieťa znamená vcítiť sa do jeho postavenia, pocitov, myšlienok a nálad. A o to nám všetkým v našom školskom klube ide.

Alena Ovečková

Share This Article