Aperitív a digestív

Aperitív je pôvodne francúzske slovo označujúce nápoj na povzbudenie chuti do jedla. Aperitív neslúži iba ako „halbák“ pred jedlom, ale má aj spoločenskú funkciu. Počas podávania aperitívu máme možnosť spoznať sa s novými ľuďmi alebo pozdraviť sa s hosťami, ktorí boli na spoločenské podujatie pozvaní a dlhší čas sme sa nevideli. Pije sa na začiatok obeda alebo večere. Podávanie aperitívu nemá však byť pravidlom, t.j. nemá sa podávať každodenne pred jedlom, ale len občas, a to k slávnostnejším príležitostiam  Ak podávame aperitív pri krátkej alebo náhodnej návšteve, môžeme k nemu súčasne podať slané alebo syrové pečivo. Aperitív sa nalieva do menších pohárikov so stopkou. Aperitív sa nemá piť ani naraz, ani príliš rýchle. Ako aperitívy sa používajú už väčšinou len bezfarebné alebo málo zafarbené alkoholické nápoje, najčastejšie vodka, suché martini, biele cinzano, whisky, v našej oblasti borovička, slivovica, domáca ražná a pod. Medzi vypitím aperitívu a konzumovaním predjedla by mal byť časový odstup minimálne desať minút.

Postupne sa ustupuje od používania horkých a rôznych farebných nápojov ako aperitívov, tieto sa lepšie hodia ako digestíva, t.j. nápoje na podporenie trávenia. Ak je horkej chuti, pravdepodobne obsahuje výťažky z rôznych horkých bylín, korienkov, semien alebo korenín, ktoré podporujú trávenie. Podávajú sa na záver obeda alebo večere. Najčastejšie sú to likéry  a koňaky. Pre abstinentov je podobne vhodnejšie zaraďovať sladké nápoje ako napr. džús, coca-colu, sprite a pod. na záver obeda alebo večere, než na jej začiatok. Preto abstinenti v krajinách s vyspelejšou gastronómiou začínajú obed  pitím obyčajnej vody alebo minerálky.

 

Mária Mešťánková

FMK UCM v Trnave

Share This Article