Artróza

Jedným z typov degeneratívnych ochorení kĺbov je artróza. Jedná sa o opotrebovanie kĺbov a to bez zjavnej príčiny (primárna) alebo na základe jasnej príčiny – poúrazových stavov, metabolických ochorení, vývojových vád, reumatického poškodenia a podobne (sekundárna). Môže postihovať prakticky všetky kĺby v ľudskom tele. Ako sa hovorí – na artrózu ešte nikto nezomrel, ale za to vie človeku poriadne znepríjemniť život.

Liečbou artrózy sa zaoberá ortopédia, reumatológia a v prípade chrbtice aj neurológia. V liečbe sa uplatňujú:

režimové opatrenia – odľahčenie poškodených kĺbov, zníženie telesnej hmotnosti, pravidelné cvičenie, udržiavanie rozsahu pohyblivosti poškodených kĺbov a podobne,

lieky – používajú sa lieky od bolesti, na uvoľnenie bolestivých svalov v okolí kĺbov, výživové doplnky s obsahom stavebných látok chrupavky, injekcie hyaluronátov do kĺbov,

rehabilitácia – rehabilitačné procedúry (magnetoterapia, vodoliečba, elektrický prúd), kúpeľná liečba,

a pri zlyhaní týchto spôsobov aj operácie.

V operačnej liečbe sa uplatňujú viaceré druhy operácii, ale najväčší úspech a efekt sa dosahuje implantáciami kĺbových náhrad. Tie sú však určené len pre niektoré kĺby (nepoužívajú sa napríklad na chrbtici).

Hlavným cieľom implantácie kĺbovej náhrady je odstránenie bolesti. Efekt však dosahujeme aj vo zvýšení rozsahu pohyblivosti, vyrovnaní osi kĺbu, zvýšenej zaťažiteľnosti kĺbu. V súčasnej dobe sú používané moderné materiály a náhrady na zlepšenie kvality života pacientov. Laická predstava o „titánovom kĺbe“ je už dávno minulosťou, používajú sa kvalitné materiály ako zliatiny vzácnych kovov, keramika, hydroxyapatit a podobne. Zdravotné poisťovne hradia kĺbové náhrady – endoprotézy a tak môže lekár vybrať pre konkrétneho pacienta vždy ten druh implantátu, ktorý je preňho najvhodnejší a to bez ohľadu na cenu (ktorá sa v prípade niektorých implantátov šplhá do závratných výšok niekoľko tisíc eur). Celková doba liečby pri implantácii kĺbu sa ráta na mesiace.

Preto sa v prípade ťažkostí s kĺbmi s dôverou obracajte na svojich obvodných lekárov, ktorí posúdia vaše ťažkosti a k ďalšej liečbe vás odošlú k príslušnému špecialistovi, ktorý pre vás pripraví liečebný postup s cieľom čo najskôr odstrániť bolesť, zlepšiť rozsah pohyblivosti kĺbov a skvalitniť život.

MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Share This Article