Beťárikov sláviček 2015 pozná svojich víťazov

Víťazi všetkých troch kategórií s primátorom mesta a pani prednostkou
Víťazi všetkých troch kategórií s primátorom mesta a pani prednostkou

Už po tretí raz sa zišli priaznivci ľudovej hudby v Šaštíne-Strážach, aby si spoločne zaspievali a potešili srdcia krásnou hudbou našich starých a prastarých rodičov.

Regionálnu súťaž v speve ľudových piesní zorganizovali spoločne zamestnanci CVČ Beťárik a ZUŠ v Šaštíne-Strážach. Okrem domácich detí sa súťaže zúčastnili aj deti zo Štefanova, Borského Sv. Jura, Smolinského, Sekúľ a Borského Mikuláša. Súťažilo 27 školopovinných detí v troch kategóriách. O výsledkoch rozhodovala trojčlenná porota: pani Alžbeta Melišová, pani Laura Tománková a pán Ing. Ladislav Marafko. Prišli aj mnohí hostia – priaznivci ľudovej hudby, najmä bývalí členovia folklórneho súboru Borinka. Deti prišiel pozdraviť aj primátor Šaštína-Stráží Mgr. Jaroslav Suchánek a prednostka mesta pani Ing. Mária Macejková. Najviac deti potešilo množstvo odmien od štedrých sponzorov a taktiež sladkosti, ktoré im dodali energiu, aby mohli podať tie najlepšie výkony. Niektorí prišli vyobliekaní v krásnych krojoch a tak ulahodili nielen uchu ale aj oku.

Na záver vybrala pani Melišová držiteľa mimoriadneho ocenenia – Ceny Ing. Márie Vítovcovej (vedúcej úspešnej Borinky). Jej držiteľom sa stal opakovane Paľko Hromkovič, nádejný speváčik z Borského Sv. Jura, ktorý si okrem toho ako víťaz druhej kategórie odniesol domov už tretí mikrofón za prvé miesto (opäť venovali Hudobniny Šaštín-Stráže). V prvej kategórii najmladších spevákov si víťazstvo odniesol Adrian Berta zo Sekúľ a kategóriu najstarších žiakov vyhrala Nikola Danielová zo Šaštína-Stráží.

Zo súťažiacich i pedagógov sa vďaka ľudovej piesni stávajú priatelia, ktorí sa vždy tešia na pokračovanie súťaže. Ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou do tejto súťaže zapojili a pomáhajú udržiavať ľudové piesne v podaní malých spevákov aj pre tie nasledujúce generácie. Teší nás, že deti spievajú a každým rokom sa zlepšujú.

V mene všetkých organizátorov Mgr. Ľudmila Machová 

Share This Article