Colníci v Holíči odhalili cigarety s českými kontrolnými známkami

Colníci zo Senice v spolupráci s Kriminálnym úradom finančnej správy včera v obedňajších hodinách odhalili na bývalom hraničnom prechode s Českou republikou 66 800 kusov cigariet, ktoré mali uniknúť daňovému dozoru. Únik na spotrebnej dani by predstavoval 6 325 eur.

Dňa 08.02.2016 v obedňajších hodinách vykonávali colníci bežnú kontrou zameranú na daňový dozor a colný dohľad na bývalom hraničnom prechode v Holíči v smere do Slovenskej republiky. Počas nej zastavili osobné motorové vozidlo zn. Seat Alhambra so slovenským evidenčným číslom. Vo vozidle sa nachádzal vodič so spolujazdcom, obaja slovenskej národnosti. Po výzve colníkov, či neprepravujú tovar podliehajúci colnému dohľadu alebo daňovému dozoru sa posádka vozidla priznala, že takýto tovar prepravujú, a to tabakové výrobky, konkrétne cigarety. Colníci fyzickou kontrolou zistili, že vo vozidle sa nachádzalo celkovo 66 800 kusov cigariet rôznych značiek, ktoré boli označené českou kontrolnou známkou.

 

Škoda na spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorá by vznikla štátu uvedením tohto tovaru na trh, bola vyčíslená na 6 325 eur.

Vzhľadom na podozrenie z daňového úniku a zo spáchania trestného činu pre porušovanie predpisov o štátnych technických opatreniach na označenie tovaru prípad prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy doplnila Iveta Zlochová, hovorkyňa Colného úradu Trnava.

V prípade preukázania viny hrozí páchateľovi za takýto trestný čin podľa trestného zákona trest odňatia slobody na dobu 1 až 5 rokov.v

Share This Article