Ďalšie lúčenie s úspešnými absolventmi…

9. júna 2014

 

„Čas letí jak vtáci nedozerní…“ napísal Laco Novomeský vo svojej básni. Aj my na Via Humana sme sa zamysleli nad neúprosným plynutím času. 31.5. 2014 sme sa v koncertnej sále ZUŠ v Skalici stretli naposledy s našimi štvrtákmi – maturantmi. Stretnutie malo slávnostný charakter – spečatený odetím absolventov do talárov, bolo radostné – na oboch stranách u študentov aj učiteľov z dosiahnutých výsledkov na maturitách, ale aj smutné – z toho, že sa s niektorými možno vidíme poslednýkrát.

Via Humana opäť vyprevadila do života 81 absolventov z odborov marketing, hotelierstvo, cestovný ruch, medzinárodné obchodné vzťahy, informatika a informačné systémy. Pani riaditeľka Dana Dorothea Mikulová vo svojom príhovore vyzdvihla ich šikovnosť, ich dobrý základ vedomostí, ktoré treba len zúročiť v reálnom živote. Lúčila sa prostým zvolaním – TAK ŽITE!

K tomuto apelu sa pridáva celý kolektív SSOŠ VIA HUMANA. Našim absolventom želáme veľa šťastia v budúcom živote.

 

Mgr. Jana Vizváryová

 

 

 

Zdieľať tento článok