Ďalšie lúčenie s úspešnými absolventmi…

 

„Čas letí jak vtáci nedozerní…“ napísal Laco Novomeský vo svojej básni. Aj my na Via Humana sme sa zamysleli nad neúprosným plynutím času. 31.5. 2014 sme sa v koncertnej sále ZUŠ v Skalici stretli naposledy s našimi štvrtákmi – maturantmi. Stretnutie malo slávnostný charakter – spečatený odetím absolventov do talárov, bolo radostné – na oboch stranách u študentov aj učiteľov z dosiahnutých výsledkov na maturitách, ale aj smutné – z toho, že sa s niektorými možno vidíme poslednýkrát.

Via Humana opäť vyprevadila do života 81 absolventov z odborov marketing, hotelierstvo, cestovný ruch, medzinárodné obchodné vzťahy, informatika a informačné systémy. Pani riaditeľka Dana Dorothea Mikulová vo svojom príhovore vyzdvihla ich šikovnosť, ich dobrý základ vedomostí, ktoré treba len zúročiť v reálnom živote. Lúčila sa prostým zvolaním – TAK ŽITE!

K tomuto apelu sa pridáva celý kolektív SSOŠ VIA HUMANA. Našim absolventom želáme veľa šťastia v budúcom živote.

 

Mgr. Jana Vizváryová

 

 

 

Share This Article