Deň narcisov – 11. apríl 2014 – Deň, keď sú slová zbytočné

 

Tento rok už po 18-ty raz zakvitnú ulice miest a obcí celého Slovenska žltými narcismi. Jediná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine – Deň narcisov sa bude konať v piatok 11. apríla. V tento deň tak bude možné v uliciach slovenských miest a obcí stretnúť takmer 16 000 dobrovoľníkov, ktorí vám ponúknu narcis ako symbol prejavu podpory a spolupatričnosti ľuďom s onkologickou diagnózou. Výnos zbierky bude opätovne použitý na realizáciu programov, aktivít a projektov v prospech pacientov a ich rodín, na podporu medicínskych a výskumných projektov i na edukačné a informačné aktivity pre zdravú populáciu.

Tohtoročné posolstvo Dňa narcisov –  „Deň, keď sú slová zbytočné“ –  oslovuje všetkých, ktorí chcú pomôcť  bez zbytočných rečí. Často máme dobré úmysly, chceme pomôcť, ale v behu dní mnohokrát praktický skutok „odložíme“ na neskôr a hoci v dobrej vôli, mnohokrát i zabudneme, čo sme chceli urobiť. Deň narcisov je jeden deň v roku, kedy pomôcť je veľmi jednoduché a nevyžaduje od nikoho veľa plánovania či času.

Možnosti podpory

Do zbierky Deň narcisov je možné prispieť v termíne od 31.3. do 18.4.2014 štandardnými formami:

  • ľubovoľným finančným príspevkom na účet zbierky č.2629740400/1100,
  • dobrovoľným finančným príspevkom do pokladničiek – 11. apríla 2014 – táto forma podpory je prístupná výlučne v tento jediný deň v rámci pouličnej zbierky,
  • zaslaním SMS s ľubovoľným textom na číslo 848 v sieti všetkých mobilných operátorov v termíne od 31.3 do 18. 4. 2014.

* Cena jednej SMS je 2 €. Operátori odvedú na zbierku celú túto sumu a samotné zaslanie SMS zákazníkovi nespoplatňujú.

Všetky informácie o identifikačných znakoch zbierky nájdete i na www.dennarcisov.sk .

Share This Article