Dopravní policajti sú na leto pripravení, zostáva, aby sa pripravili aj vodiči

Krajský dopravný inšpektorát Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave chce verejnosť informovať, že ani nadchádzajúcom dovolenkovom období úsilie dopravnej polície o pozitívne ovplyvnenie dopravnej nehodovosti nepoľaví.  Na úseku dohľadu nad cestnou premávkou sú rozpracované a pripravované rôzne opatrenia na pozitívne ovplyvnenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Z policajnej praxe sme preto pripravili najčastejšie situácie, ktoré môžu negatívne ovplyvniť letnú pohodu.

Častou príčinou dopravných nehôd býva v letnom období najmä nepozornosť, keď vodič počas cesty na dovolenku ukazuje spolucestujúcim všetky miesta ktoré navštívil, informuje, kde je aké pohorie a podobne. Vodič sa zaujíma o všetko, len nie o situáciu v cestnej premávke a  v mnohých prípadoch nestihne ani reagovať na situáciu pred svojim vozidlom. Vodiči zároveň prekonávajú ďaleko dlhšie trasy ako pri bežnom životnom kolobehu, čo má za následok vyššiu dávku zaťaženia a tým väčšie vyčerpanie vodiča. Z uvedeného aspektu je potrebné, aby mal vodič častejšie prestávky, počas ktorých sa zregeneruje a oddýchne si.

Dôležitou okolnosťou, ktorú si musíme v letných mesiacoch uvedomiť je, že na miestach, ktoré sú nám dobre známe, sa pohybujú i vodiči, ktorí ich nepoznajú. Takýto vodiči  môžu zazmätkovať a vytvoriť kolíznu situáciu, keď hľadajú správny smer jazdy a popri tom nevenujú dostatočnú pozornosť dopravnému značeniu a organizácii dopravy v cestnej premávke. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že počas dovolenkového obdobia  sa  zvyšuje  počet  dopravných   nehôd  spôsobených  vodičmi  „cudzincami“.  Preto  je veľmi dôležitá už samotná príprava pred dlhšou cestou. Trasy, ktoré nepoznáme, by sme si mali vopred preštudovať a príp. si pripraviť aj alternatívu pre prípad zmeny cesty k cieľu. Obzvlášť veľký ruch v tomto období býva na cestách v blízkosti rekreačných a turistických oblastí.

Zvýšenú pozornosť počas leta treba venovať i deťom, ktoré sa tiež zúčastňujú cestnej premávky ako chodci či cyklisti. Pri hrách v blízkosti ciest sa deti nesústredia na dopravu a neuvedomujú si riziko, ktoré im na cestách hrozí. Rodičia by mali byť aj v takýchto situáciách obozretní, staršie deti dôsledne upozorniť na riziká a menšie deti nenechať bez dozoru.

Ďalším z faktorov, ktorý môže pozitívne ovplyvniť celkovú pohodu počas dovolenkovej cesty,  je aj technický stav vozidla. Je vhodné pred jazdou vykonať nevyhnutnú preddovolenkovú prehliadkou a údržbu vozidla, ktorú zvládne bez väčších problémov každý motorista. Pri základnej prehliadke je potrebné venovať pozornosť najmä množstvu oleja, chladiacej kvapaliny, brzdovej kvapaliny ako aj dostatočnému množstvu náplne v odstrekovači. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať tlaku v pneumatikách a správnej činnosti všetkých svetlometov na vozidle.

(informáciu spracoval Krajský dopravný inšpektorát KR PZ v Trnave)

Share This Article