Dožinková slávnosť v bazilike

Fatimská pobožnosť k Panne Márii (koná sa vždy v prvú sobotu v mesiaci v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie) v sobotu 7. septembra 2013 začala hodinovou modlitbou posvätného ruženca. Všetky prosby a modlitby boli venované hroziacemu vojnovému konfliktu v Sýrii. Prosby smerovali k vyriešeniu konfliktu mierovou cestou a vzájomnou dohodou. Sám pápež František vyzýva a oslovuje všetkých ľudí dobrej vôle (aj neveriacich) pre zachovanie mieru a pokoja. Ide o existenciu ľudstva a celého sveta.

Po posvätnom ruženci sa pokračovalo slávením svätej omše. Túto slávnostnú svätú omšu celebroval otec biskup Dominik Tóth a koncelebrovali dekan Milan Čaniga a don Jozef Zachar. Vo svojej homílii sa pán biskup venoval Panne Márii, jej odkazu a posolstvu pre nás. Nebeská Matka sa dokáže s nami rozprávať, nás milovať a viesť. Práve Mária nás vychováva ku kresťanskej dokonalosti a za to ju prijímame do svojho srdca a života. Otec biskup pripomenul aj slová Panny Márie: „Robte všetko, čo vám môj syn prikáže!“ V tejto svojej homílii nezabudol ani na už spomínaný konflikt v Sýrii, keď vyzval veriacich, ktorí do posledného miestečka zaplnili baziliku: „Zjednoťme sa so všetkými kresťanmi na podporu Sýrie!“

Pri tejto pobožnosti sa zároveň ďakovalo za úrodu, ktorú sme dopestovali na poliach a vo svojich záhradách. Deti a mládežníci z Radošoviec a Borského Mikuláša priniesli krásne obetné dary, ktoré sú výsledkom práce šikovných rúk ich rodičov a starých rodičov. Tieto dožinkové obetné dary sú vystavené pre širokú verejnosť každoročne v bazilike na bočnom oltári.

V závere svätej omše pozdravil všetkých prítomných don Jozef Zachar (poverený pastoráciou pútnikov), srdečne ich pozval na Národnú púť k Patrónke Slovenska, ktorá bude počas štyroch dní (13. -16. septembra 2013) a bude sprevádzaná bohatým programom.

Ľudmila Machová

Share This Article