Dvanásty ročník braného preteku Gbely – Adamov

 

 

Komisia mládeže OV DPO Skalica sa na svojom zasadnutí 7. augusta 2014 stanovila termín 12. ročníka braného preteku hasičských hliadok na 31. augusta 2014 o 12:30 hod. v priestoroch rekreačnej oblasti Gbely – Adamov.

Súťažiacich privítal predseda OV DPO Skalica p. Lukáč a primátor mesta Gbely p. Hazlinger. Po slávnostnom nástupe riaditeľ OV DPO Skalica p. Dermíšek oboznámil súťažiacich s podmienkami súťaže a velitelia družstiev si vylosovali štartovné čísla. Súťažili 5-členné hasičské hliadky rozdelené do dvoch kategórii: mladší vo veku 8 – 12 rokov a starší vo veku 13 – 15 rokov. V kategórii mladší bolo prihlásených päť hliadok a v kategórii starší bolo prihlásených 8 hasičských hliadok. Do branného preteku sa zapojili : DHZ Radošovce dve hliadky , DHZ Gbely tri hliadky, DHZ Unín dve hliadky, DHZ Skalica tri hliadky, DHZ Kopčany dve hliadky, DHZ Radošovce dve hliadky.

V branom preteku sa plnili tieto disciplíny: 1. pretek hasičských dvojíc s hadicami, 2. viazanie uzlov,  3. striekanie na plechovky džberovkou, 4. hod granátom na cieľ,  5. určovanie technických prostriedkov,  6. optické signály.

V kategórii mladší sa umiestnili na prvom mieste Radošovce s časom 8,23 sek., na druhom mieste sa umiestnili Gbely s časom 8,23 sek. a na treťom mieste sa umiestnil Unín s časom 8,53 sek. V kategórii starší sa na prvom mieste umiestnili Kopčany 2 s časom 6,48 sek., na druhom mieste Radošovce 1 a na treťom mieste Gbely 2.

Ceny – medaile hasičským družstvám odovzdal predseda okresného výboru DPO Skalica p. Lukáč a primátor mesta Gbely p. Hazlinger. Všetky súťažné družstva dostali tašku sladkostí a upomienkových predmetov, ktoré zabezpečil OV DPO Skalica.

Na záver predseda OV DPO Skalica p. Lukáč poďakoval všetkým zborom za účasť na branom preteku. Poďakovanie patrí aj komisii mládeže OV DPO Skalica a DHZ Gbely za prípravu priestorov. Poďakovanie patrí sponzorom, ktorí prispeli na braný pretek aj hasičským zborom, ktorí tiež prispeli finančne na takto náročnú akciu. Po vyhodnotení a odovzdaní cien pozval primátor mesta Gbely všetkých na plavbu po rieke Morava.

 

 

Radovan Malík, veliteľ DHZ Kopčany

 

 

Share This Article