Hasičská súťaž žien vo Vacenoviciach

 

V nedeľu 14.9.2014 sa konal už 7.ročník hasičskej súťaže v požiarnom útoku O putovný Slovácko – Záhorácky pohár. V hasičskom športovom areáli všetky súťažné družstvá privítal starosta okresného združenia hasičov okresu Hodonín pán Miroslav Kuchař. Delegáciu Skalického okresu viedol predseda okresného výboru DPO Skalica p. Michal Lukáč a delegáciu zo Senického okresu priviedla pani Marta Hurbanisová.

Súťaže sa zúčastnili družstvá žien z okresov Hodonín , Skalica a Senica. Požiarny útok je vykonaný podľa pravidiel požiarneho športu vydaného Ministerstvom vnútra – GR HZS Českej republiky s doplnkami pre pravidlá Slovácko – Záhoráckeho pohára. Súťaž sa vykonáva na dva pokusy požiarneho útoku, pričom čas lepšieho pokusu sa započítava do celkového hodnotenia.

Zo Skalického okresu sa súťaže zúčastnili tri družstvá:  DHZ Skalica, DHZ Chropov a DHZ Kopčany. Dve družstvá neprišli – DHZ Unín a DHZ Petrova Ves. Zo Senického okresu sa zúčastnili štyri družstvá: DHZ Kúty, DHZ Moravský sv. Ján, DHZ Štefanov a DHZ Sekule. Neprišlo družstvo z DHZ Senica. Okres Hodonín mal zastúpenie v týchto zboroch: SDH Lipov „A“ ,SDH Lipov „B“, SDH Ratiškovice, SDH Hroznová Lhota, SDH Velká nad Veličkou.

Najlepšie sa darilo hasičskému družstvu žien z Lipov „A“, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste s časom 20,48 sek. Na druhom mieste sa umiestnili hasičky z Kútov s časom 20,71 sek. a na treťom mieste sa umiestnili hasičky z Velká nad Veličkou s časom 20,82 sek. Ďalšie umiestnenie je nasledovné: Lipov „B“ s časom 21,25sek. , Kopčany s časom 21,70 sek., Moravský sv. Ján s časom 21,76 sek., Štefanov s časom 21,86 sek., Ratiškovice s časom 22,72 sek., Hroznova Lhota s časom 23,90 sek., Sekule s časom 24,07 sek., Chropov s časom 24,65 sek. a Skalica mala neplatné pokusy.

Držiteľom putovného Slovácko – Záhoráckého poháru sa stali hasičky z Lipova „A“. Ďalší už 8. ročník sa bude konať na Slovensku a to v Skalickom okrese.

 

Radovan Malík

 

Share This Article