Krvné skupiny

Krv je často označovaná za životodarnú tekutinu, za najcennejšiu, nenahraditeľnú a podobne. Už dávno ľudia pochopili, že krv je pre život absolútne dôležitá, že bez krvi život končí. Čo ale v nedávnej minulosti ľudia nevedeli je, že nie je krv ako krv. Aj ľudská krv sa líši od jedinca k jedincovi a to viacerými znakmi, ktoré nazývame systémy krvných skupín.

Takmer každý z nás pozná systém AB0. Vieme, že ľudia majú 4 „základné“ krvné skupiny, a to: A, B, AB a 0. Túto skutočnosť objasnil prof. Jánský (český neurológ a psychiater) v roku 1906. Avšak vtedy skupiny označil I, II, III a IV. Označenie A, B, AB a 0 sa začalo používať až v 30. rokoch 20. storočia. Na Slovensku je podiel jednotlivých krvných skupín nasledovný: A – 42 %, 0 – 38 %, B – 13 % a AB – 7 %. V tomto rozdelení existujú rasové aj geografické rozdiely – vo svete je najčastejšia krvná skupina 0. A už úplne málo ľudí vie, že krvná skupina A pozná viacero podskupín, označovaných A1, A2, A3 a Ax. Podskupina A1 predstavuje asi 85 % skupiny A, A2 predstavuje asi 14 %, zvyšok zostáva na A3 a Ax, ktorá sa delí ešte na niekoľko desiatok podskupín. Obdobne to je aj so skupinou B.

Ďalším pomerne známym systémom je Rh faktor. Tento je pomenovaný po opici Makak Rhesus. Všeobecne je známe, že poznáme Rh pozitívne a Rh negatívne osoby. A tiež, že tento systém je dôležitý pri tehotenstve. Rh negatívna matka totiž tvorí protilátky proti Rh pozitívnemu plodu – dieťatku a bez liečby môže dôjsť k potratu. Veľmi málo ľudí ale vie, že tento systém pozostáva z 3 znakov označovaných ako C, D a E, pričom rozhodujúci je znak D.

Ďalšie menej známe, ale nemenej dôležité sú systémy: Kell, Duffy, Diego, Fisher a iné.

Možno je dobré na záver pripomenúť okrídlenú vetu, že darovaním krvi môžeme zachrániť život. Preto neváhajte a ak vám to zdravotný stav dovoľuje, ponúknite svoju krv na záchranu života iných ľudí.

MUDr. Daniel Vidovič, MPH, lekár

Share This Article