Kultúrne a športové podujatia v Holíči od 15. mája do 31. mája 2013

KULTÚRNE PODUJATIA

20. – 24. máj 2013

 

o 1400 hod.

DD a DSS Holíč

Remeselnícky týždeň“

Stretnutie dvoch generácií

 

Org.:DD a DSS Holíč s ZŠ Holíč

23.máj 2013

o 1800 hod.

KD Holíč

Absolventský koncert hudobného a tanečného odboru

Org.: ZUŠ Holíč

24. máj 2013 –

1. august 2013

Mestská galéria /Fajansa/

Oľga Bartošíková obrazy /1953 – 2013/

Výstava holíčskej rodáčky pri príležitosti významného životného jubilea.

Org.: Mesto Holíč

31.máj 2013

o 1600 hod.

Areál zámku

Vernisáž záverečnej výstavy výtvarného odboru

Org.: ZUŠ Holíč

ŠPORTOVÉ PODUJATIA

18.máj 2013

od 900 hod.

 

Petrova Ves

25.ročník Záhorácka veterán rallye

Súťaž historických vozidiel spojená s výstavou.

Trasa: Petrova Ves – Holíč – Skalica

Org.:KHV Holíč a obec Petrova Ves

PRIPRAVUJEME

1.jún 2013

od 1300 hod.

 

Areál Veterného mlyna

Mesto deťom

Tradičné podujatie plné zábavy, hier  prekvapení pre deti pri príležitosti  Medzinárodného dňa detí.

Org.: Mesto Holíč

14. – 15.jún 2013

od 1400 hod.

Tereziánske dni 2013

 

 

Informácie: www.holic.sk

TIK Holíč 034/ 3210582, e-mail: tikholic@holic.sk

MsÚ Holíč 034/ 3210551, e-mail: kultura@holic.sk

Bezplatné uverejňovanie informácií o konaných podujatiach. Uzávierka do 15-teho v predchádzajúcom mesiaci.

Share This Article