Martinské svetlonosenie v Senici

Už po siedmy raz mesto Senica, MsKS Senica, RSMS a CVČ Stonožka pozývajú všetkých občanov a návštevníkov mesta na tradičné pripomenutie si sviatku senického patróna  sv. Martina. Tak ako svetlo zmenilo život Martina Tourského, tak je svetlo hlavným atribútom Martinského svetlonosenia, ktoré sa tento rok uskutoční v martinský podvečer 11. 11. 2015.

Malé svetielka prinesú deti v lampiónoch od DAVu cez park na Námestie oslobodenia a sprevádzať na tejto ceste ich bude sám sv. Martin na koni.

Na začiatku programu si znova pripomenieme udalosť, ktorá premenila Martina vojaka na Martina dobrodinca, neskôr biskupa a nakoniec svätého Martina. V historických súvislostiach sa potom posunieme do 19. storočia, kde nás národní buditelia Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Hodža najskôr symbolicky zavedú do Hlbokého, kde budeme pri uzákoňovaní spisovnej slovenčiny. Potom   sa presunieme do revolučného roka 1848, pripomenieme si udalosti z tohto obdobia a tragickú smrť čáčovského richtára Martina Bartoňa. Historickú časť svojimi vystúpeniami dokreslia herci Záhoráckeho divadla,  sólista opery SND v Bratislave Ivan Ožvát a skupina fanfár zo ZUŠ Senica. Svetlo a tma bude dominantou aj vystúpenia skupiny Aquila z Bojníc, ktorá nám v ohňovej show ukáže horiace vejáre, točiace sa horiace palice, reťaze a chrlenie ohňa.

11. november bude teda v Senici opäť patriť mužovi, ktorého máme v erbe a z ktorého života nám plynie stále aktuálny odkaz – mať odvahu,  bojovať tam, kde je to potrebné a ešte väčšiu odvahu nezabudnúť na biednych a bezbranných okolo nás.

PROGRAM:

DAV – 16.00 zraz účastníkov

16.45 začiatok lampiónového sprievodu

Námestie oslobodenia (17.15 hod.)

  • Ivan Ožvát – sólista opery SND
  • Aquila Bojnice – ohňová show
  • Záhorácke divadlo
  • skupina fanfár ZUŠ Senica
Share This Article