Mesto Skalica opraví strechu na Základnej škole Mallého

Strecha na ZŠ Mallého prejde rekonštrukciou. Na riešenie havarijného stavu získalo mesto Skalica dotáciu od príslušného ministerstva vo výške takmer 140 tisíc eur. Od začiatku roka tak ide o ďalšiu finančnú dotáciu, ktorá poputuje formou investícií do školských objektov a dvorov. Na opravy ešte čaká ZŠ Strážnická, na ktorú však kvôli releasingu uzatvoreného v minulom období, nemôže mesto čerpať eurofondy, či žiadať o dotácie.

Finančný príspevok, ktorý ministerstvo vnútra schválilo mestu, bude použitý na riešenie havarijného stavu strechy. „Ide o účelovo viazané prostriedky. Strecha je v zlom stave a zároveň už ani nevyhovuje aktuálne platným normám,“ povedal Milan Roman, zástupca primátora Skalice. „Ku schváleniu prostriedkov došlo v týchto dňoch. Školské prázdniny využijeme preto v plnom rozsahu na opravu, aby sme nemuseli výrazne obmedzovať vyučovací proces,“ vysvetľuje Milan Roman.

V najbližšom období prejdú rekonštrukciami či výstavbou nových športových plôch nielen materské škôlky, ale aj areály základných škôl. Len nedávno skalická samospráva získala napríklad dotáciu z Úradu vlády SR v celkovej výške 63 700 €. Práve z tejto dotácie pribudne na ZŠ Mallého umelý trávnik a zakúpená športová výbava a na ZŠ Strážnická nové multifunkčné ihrisko.

Share This Article