Na simulovanej misii na Mars sa bude skúmať projekt mladých Skaličanov.

Vo februári 2019 sa podrobí skúške v simulovanej misii na Mars pod záštitou Európskej vesmírnej agentúry na Havaji. Cieľom experimentu bude dokázať efektivitu využitia vlasov a ochlpenia ako hnojiva rastlín pri ceste na Mars a na samotnom Marse. Ambíciou študentov Gymnázia F. V. Sasinku zo Skalice je ukázať, že aj takéto hnojivá sa môžu vyrovnať bežným dusíkatým. Ako informovala za organizátorov Marcela Danišová, študenti pri návrhu vychádzali z toho, že astronautom vo vesmíre rastú vlasy a ochlpenie rýchlejšie ako na Zemi. Počas osemmesačnej púte na Mars by tak nazbierali dosť materiálu na pestovanie aj výživu rastlín. Na celý experiment pritom vedcom postačia nožnice a vybraná rastlina.
misia

Víťazný tím žiakov bude môcť počas simulovanej misie dávať pokyny posádke, ako majú experiment realizovať. Medzi ceny pre víťazov druhého ročníka Misie Mars patrí okrem iného aj exkurzia do Európskej organizácie pre jadrový výskum – CERN vo Švajčiarsku. Na druhom mieste sa umiestnili žiaci z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského z Košíc, ktorí navrhli, ako pestovať zemiaky bez využitia pôdy vo vzduchu. Tretie miesto obsadili žiaci z Gymnázia Detva, ktorí sa rozhodli využiť biologický odpad výskumníkov na tvorbu recyklovanej vody.

Do druhého kola súťaže Misia Mars, ktorú organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity, sa prihlásilo desať tímov z celého Slovenska. Päť najlepších zabojovalo o prvé miesto v priestoroch infocentra o energii – Energolandu v Atómových elektrárňach Mochovce. Jednotlivé tímy tu odbornej porote a žiakom zo stredných škôl predstavili svoje vedecké experimenty, ktoré môžu pomôcť urýchliť osídľovanie Marsu ľuďmi. „Páčilo sa mi, že študenti veľakrát pristúpili k projektom ako seriózni vedci a dôkladne ich pripravili tak, že by sme ich naozaj realisticky a pomerne jednoducho mohli uskutočniť počas simulovaných misií na Mars či na Mesiac,“ uviedla slovenská astrobiologička a vedúca misie na Havaji Michaela Musilová.

zdroj: cas.sk

Share This Article