NAJ BABIČKA Mesta Skalica 2014

 

Do súťaže o atraktívny titul a prestížnu cenu primátora mesta – finančnú hotovosť 333 Eur sa môžu prihlásiť babičky, ktoré dosiahli vek 60 rokov a viac a majú aspoň jedno vnúča. Babičky sa môžu prihlásiť sami, alebo ich môžu prihlásiť vnúčatá, príbuzní, známi a podobne. Účasť v súťaži je možná na základe písomnej  prihlášky. Porota súťaže bude hodnotiť prezentáciu šikovnosti, umu a zručnosti, zmysel pre humor,  lásku k rodine a k vnúčatám, životné skúsenosti. Súťaž organizuje oddelenie sociálnej starostlivosti a zdravotníctva MsÚ v Skalici  pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším a uskutoční sa 5. novembra 2014. Cieľom projektu je podpora seniorov a podpora rodinných a medzigeneračných vzťahov. Babičky budú o titul súťažiť v týchto disciplínach: vlastná prezentácia (napr. ukážka rodinných fotografií, ručných prác, hobby, ochutnávka vlastných výrobkov a podobne), vedomostný test o meste Skalica, rozhovor s moderátorom súťaže, voľná disciplína (môže byť aj spolu s vnúčatami, napr. tanec, spev, cvičenie, prednes, scénka a podobne) a promenáda v spoločenských  šatách. Do súťaže  je možné prihlásiť sa v termíne do 10. septembra 2014. Prihlášku a viacej informácií získate osobne na Štíbori v Mestskom centre sociálnych služieb na Kráľovskej ulici.

Tak neváhajte,

Tešíme sa na Vás!

zdroj: www.skalica.sk

Share This Article