O pohár starostu obce Chropov v hasičskej súťaži bojovalo 20 družstiev

Dobrovoľný Hasičský Zbor Obce Chropov poriadal dňa 5. apríla 2015 v poradí už 2. ročník Veľkonočnej hasičskej súťaže O pohár starostu obce Chropov.

 

O pohár starostu obce bojovalo dokopy 20 družstiev – 4 družstvá žien a 16 družstiev mužov. Súťaž prebiehala podľa pravidiel hasičského športu s výnimkou pretlakového ventilu.

Na celý priebeh súťaže dohliadal veliteľ DHZ a veliteľ súťaže Milan Bedera, predseda DHZ Milan Renováček a starosta obce Ján Bartal. Veľkonočnej hasičskej súťaže sa zúčastnil Milan Roman, predseda OZ ProZáhorí.sk, aby osobne odovzdal dresy hasičom DHZ Chropov, ktoré sponzorsky darovalo OZ ProZáhorí.sk.

 

Výsledky súťaže:
Kategória ženy:
1. miesto Šenkvice
2. miesto Chropov
3. miesto Skalica
4. miesto Štefanov

Kategória muži:
1. miesto Letničie
2. miesto INA Skalica 1
3. miesto INA Skalica 2
4. miesto Popudinské Močidľany

Share This Article