Policajti kontrolovali mládež v baroch, zopár mladých vysvedčenie aj zapíjalo!

Z piatka na sobotu vykonali policajti akcie zamerané na alkohol a mládež. 

V rámci Okresného riaditeľstva PZ v Trnave skontrolovali  policajti poriadkovej polície podniky Senica bola disciplína v (ne)pití alkoholu  mládežou lepšia, narozdiel od kontroly v Trnave. Policajti tu skontrolovali 2 kluby a nezistili žiadne požitie alkoholu mládežou a ani prechovávanie iných návykových látok. 

Akcie sa zúčastnili aj pracovníci finančnej správy, inšpektorátu práce a úradu práce.  Po zistení požitia alkoholu policajti kontaktujú zákonných zástupcov, ktorí si svoje ratolesti na mieste prevezmú. Vo veci je ďalej oprávnená konať príslušná obec. 

Share This Article