Polícia bude aj počas letných mesiacov bdieť nad vašou bezpečnosťou v cestnej premávke

Polícia by chcela motoristov upozorniť na špecifiká v letnej cestnej premávke. Aj v tomto období zostáva automobil naším najdôležitejším dopravným prostriedkom na cestách, nielen za prácou, ale aj za dovolenkou. V letnom období na motoristov čaká zvýšený pohyb vozidiel, motocyklov, chodcov a cyklistov a tým aj zvýšený predpoklad vzniku kolíznych situácií v cestnej premávke. Pri presúvaní sa za letnými dovolenkami hrozia na cestách dopravné zápchy, pri ktorých sa znižujú jazdné rýchlosti, s tým neraz spojená nervozita a  stres. So všetkými uvedenými skutočnosťami musíme v letnom období počítať a pripraviť sa na ne, či už ako vodiči alebo chodci či cyklisti. Preto polícia apeluje na vodičov, aby sa do cieľa neponáhľali a tak prišli doň bezpečne.

Častou príčinou dopravných nehôd v letnom období býva nevenovanie dostatočnej pozornosti vedeniu vozidla.  Vodič by mal neustále sledovať situáciu v cestnej premávke, aby stačil včas zareagovať na vzniknutú kolíziu. Vodiči neraz prekonávajú dlhšie trasy, ako pri bežnom pracovnom tempe, čo má za následok vyššiu dávku zaťaženia a tým väčšie vyčerpanie vodiča. Z uvedeného aspektu odporúčame robiť častejšie prestávky vo vedení vozidla zamerané na regeneráciu a oddych vodiča.

Dôležitou okolnosťou, ktorú si musíme v letných mesiacoch uvedomiť je, že na miestach, ktoré sú nám dobre známe, sa pohybujú i vodiči, ktorí ich nepoznajú. Takíto vodiči môžu pri hľadaní správneho smeru zazmätkovať a vytvoriť tak kolíznu situáciu. Túto skutočnosť potvrdzuje aj fakt, že počas dovolenkového obdobia sa zvyšuje počet dopravných nehôd spôsobených vodičmi – cudzincami. Veľmi dôležitá je samotná príprava trasy. Obzvlášť veľký ruch v tomto období býva na cestách v blízkosti rekreačných a turistických oblastí.

Zvýšenú pozornosť počas leta treba venovať i deťom, ktoré sa tiež zúčastňujú premávky ako chodci či cyklisti. Počas hier v blízkosti ciest je ich sústredenosť na sledovanie premávky malá a väčšinou si neuvedomujú nebezpečenstvo, ktoré im na cestách hrozí.

Ďalším z faktorov, ktorý môže pozitívne ovplyvniť celkovú pohodu počas dovolenkovej cesty, je aj technický stav vozidla. Vhodné je pred jazdou vykonať nevyhnutnú prehliadku a údržbu vozidla. Pozornosť treba venovať najmä množstvu oleja, chladiacej kvapaliny, brzdovej kvapaliny ako aj dostatočnému množstvu náplne v ostrekovači. Zvláštnu pozornosť je potrebné venovať tlaku v pneumatikách a správnej činnosť všetkých svetiel na vozidle.

Share This Article