Práce na čistení mesta v Senici pokračujú

Strojné čistenie mesta mechanizmami Technických služieb Senica po zimnom období prebieha podľa plánovaného harmonogramu. V súčasnosti je cca 80% plôch (chodníkov, komunikácií, parkovísk) v správe mesta vyčistených od zimného posypu.

f83924f
Technické služby by chceli požiadať vodičov, aby rešpektovali dopravné značenie upozorňujúce na uzáveru komunikácie z dôvodu plánovaného čistenia komunikácie, nakoľko zle zaparkované vozidlo znemožňuje priebeh a postup týchto prác. A zároveň chcú poďakovať vzorným vodičom za ich súčinnosť pri čistení mesta.

Reklamnýbanner_EAS

Share This Article