Preventívne rady počas jarných a letných dní

S nadchádzajúcim oteplením sa zvyšuje na našich cestách počet nemotorových účastníkov  cestnej premávky a to najmä cyklistov a chodcov. V roku 2012 bolo na území okresu Senica  šetrených 140 dopravných nehôd, pri ktorých boli 4 osoby usmrtené, 11 osôb bolo ťažko zranených a 71 osôb bolo ľahko zranených.

Nemalý podiel na vzniku dopravných nehôd majú chodci, resp. cyklisti, ktorí sú najzraniteľnejšou kategóriou v cestnej premávke. V roku 2012 bol zaznamenaný výrazný nárast počtu dopravných nehôd zavinených chodcom, celkom chodci zavinili na cestách v okrese Senica 5 dopravných nehôd. V okrese Skalica bolo za rok 2012 šetrených 92 dopravných nehôd, pri ktorých bolo 6 osôb usmrtených, 10 osôb bolo ťažko zranených a 43 osôb bolo ľahko zranených. Chodci zavinili 6 dopravných nehôd.

Najviac dopravných nehôd nemotorových účastníkov sa stáva v noci, za zníženej viditeľnosti, kedy sú chodci nedostatočne označení, resp. cyklisti sú neosvetlení. Dôležité je skoro ráno, resp. v neskorých nočných hodinách dbať na zásadu: „vidieť a byť videný“. To znamená, že chodci by mali byť pri pohybe v cestnej premávke pestrejšie oblečený, najlepšie v odeve s reflexnými doplnkami. Najmä deti by mali mať takéto oblečenie a doplnky na školských aktovkách a oblečení. Bicykel musí byť v noci a za zníženej viditeľnosti náležite osvetlený a vybavený odrazovými sklami.

Často svoju negatívnu úlohu pri nedisciplinovanom a ľahkovážnom správaní chodcov a bicyklistov zohráva požitie alkoholu.

Vodičov motorových vozidiel je potrebné upozorniť najmä v súvislosti s nadchádzajúcim obdobím na zvýšený počet cyklistov a chodcov na cestách. Vodič smie jazdiť len takou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad. Toto ustanovenie zákona je dôležité dodržiavať najmä v noci a predchádzať tak zrážke s neosvetleným cyklistom, resp. neoznačeným chodcom. Je potrebné najmä v blízkosti škôl, predškolských zariadení a obytných častí miest a obcí predpokladať pohyb detí na ceste. Predvídať ich nepozornosť, neskúsenosť, zlý odhad vzdialenosti a rýchlosti približujúceho sa vozidla. Kritické sú tiež autobusové zastávky, často sa stáva, že chodec vybehne pred autobusom rovno pod kolesá auta.

Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste jazdiť len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov. Cyklisti, ktorí jazdia po cestných komunikáciách by nemali preceňovať svoje schopnosti a zručnosti, a zároveň by mali zvážiť riziká, ktoré im hrozia od okoloidúcich motorových vozidiel.

Share This Article