Rekordy v histórii behu v Gbeloch, po prvenstvo si prišiel opäť Ján Matúš


 
 
VII. ročník Behu Jána Medlena poctilo účasťou viac ako 160 bežcov, čím sa tento ročník zapísal do histórie behu v Gbeloch ako rekordný.
               
  
Týždeň pred gbelskými hodovými slávnosťami sa dňa 20. septembra 2013 konal VII. ročník medzinárodných pretekov Moravsko-slovenský bežecký pohár. Ide o spoločnú súťaž Grand prix Slovácka a Grand prix Záhoria. V Gbeloch niesla bežecká súťaž pomenovanie Medlenov chodník. I keď toto pomenovanie získali preteky u nás už pár rokov dozadu, na význame nabral názov hlavne tento rok, nakoľko práve pred 100 rokmi sa začalo s prieskumom a ťažbou ložísk ropy a plynu v tejto lokalite.
               
                Počasie bolo prvýkrát v histórii behu v Gbeloch premenlivé a striedala sa zamračená obloha s dažďom. Nič to však nezmenilo na skutočnosti, že tento rok bol najsilnejší čo do počtu zúčastnených bežcov. Z celkového počtu 167 bežcov bolo 40 žien a rozdiel medzi prvým dobehnutým bežcom (Ján Matúš) a posledným bol viac ako hodinu.
Trať merala 10 kilometrov a viedla cez pole, asfaltovú cestu i po lesných cestičkách vrátane miesta, kde bol práve v roku 1913 uskutočnený prvý vrt na živice v bývalom Československu.
Na štart sa postavilo 15 Gbelanov, čo je opäť najviac v histórii behu v Gbeloch. Po dobehnutí boli pre súťažiacich pripravené ceny: poháre pre 1.-3. miesto v jednotlivých kategóriách, športové poukážky, ocenenie pre najlepšieho naftára a naftárku, čo sa behu zúčastnili.
 
                Z rúk primátora mesta boli udelené aj ceny pre najlepšie umiestneného Gbelana a Gbelanku. Stali sa nimi Kristína Masárová a Ferdinand Kocák.
Súčasťou závodu v Gbeloch bol aj 10. závod Záhoráckeho detského bežeckého pohára, kde sa súťažilo v 18. kategóriách. Pre účastníkov bol pripravený aj príjemný kultúrny program v podaní členov Folklórnej skupiny Gbelan.
Môžeme skonštatovať, že za spolupráce mesta Gbely, spoločnosti Nafta, a.s., a v neposlednej rade aj Gbeských strýcov sa úspešne a bez zranení ukončil VII. ročník medzinárodných pretekov Medlenov chodník.

Mgr. Slavomír Brutovský, Ferdinand Kocák

 

 

Share This Article