RO Gazárka patrila detským rybárskym pretekom

 

Počas 1. mája už tradične patria jazerá v RO Gazárka v Šaštíne Strážach deťom – rybárom.

Viac ako 40 detí sa preto zavčas rána stretlo pri jazerách, aby si vylosovalo miesto, z ktorého bude počas súťaže loviť ryby. Počasie nebolo práve ideálne, pofukoval vietor a chvíľkami sa zdalo, že zaprší, ale napokon počasie vydržalo. Deťom sa naozaj darilo a mali krásne úlovky. Čakali na nich krásne odmeny od mnohých sponzorov i organizátorov. Zvláštnosťou je, že do rybárčenia sa zapája čoraz viac dievčat a tak nás jedno z nich prekvapilo, keď sa stalo víťazkou tohto preteku.

A toto sú už výsledky tých najlepších:

  1. Miesto Sofia Bakičová Šaštín Stráže kapor 62,5 cm
  2. Miesto Roman Kudoláni Šaštín Stráže kapor 62 cm 5,78 kg
  3. Miesto Dan Filip Borský Mikuláš kapor 62 cm 4,42 kg
  4. Juraj Čelústka
  5. David Dostál
  6. Marek Urich
  7. Pavlína Masárová

Poďakovanie patrí samozrejme organizátorom pretekov – Rybárskemu zväzu, vedúcemu rybárskeho krúžku p. Schlosserovi, ktorý pracuje v CVČ Beťárik, ale i rodičom, ktorí svoje deti sprevádzali celou súťažou a podporovali ich.

 

 

 

  1. Palkovičová riad. CVČ Beťárik
Share This Article