Rozhovor s riaditeľom Baňa Čáry, a.s.

V polovici januára tohto roku navštívil najmladšú baňu na Slovensku minister hospodárstva Tomáš Malatinský . Táto baňa sa nachádza u nás na Záhorí v obci Čáry pri Kútoch.Požiadali sme o rozhovor predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Baňa Čáry , a.s.  p. Juraja Jandla.

  1. Mohli by ste nám v stručnosti pán riaditeľ predstaviť  spoločnosť Baňa Čáry , a.s. .

 

„ Baňa Čáry , a.s. je banícka spoločnosť , ktorá pokračuje už vo  vyše tridsaťročnej  tradícii baníctva na Záhorí. Je členom skupiny ENERGY GROUP . Baňa Čáry ťaží lignit hlbinným spôsobom . Lignit z ložiska Gbely III. Je perspektívnym domácim zdrojom na výrobu elektriny . Zásoby lignitu na tomto ložisku predstavujú perspektívu ťažby a tým aj zamestnanosti na minimálne 50 rokov. V súčasnosti ťažíme do 200 tis. ton lignitu ročne a zamestnávame 242 ľudí .“

 

  1. Čo bolo dôvodom návštevy ministra hospodárstva vo Vašej spoločnosti?

 

„ Minister hospodárstva prišiel na pracovnú návštevu , nakoľko Baňa Čáry patrí svojou činnosťou do pôsobnosti jeho ministerstva .“

 

  1. Pracovné rokovanie malo určite témy , ktoré ste s ministrom preberali. Môžete nám povedať , aké to boli ?

 

„ Úzke vedenie spoločnosti Baňa Čáry informovalo ministra o súčasnej situáciu v spoločnosti. Ja som mu potom predstavil strategické zámery spoločnosti na ďalšie roky.

Dôležitou témou bola štátna pomoc pre našu spoločnosť , ktorú sme doteraz napriek schváleniu vládou SR v roku 2008 a notifikáciou Európskej komisie ešte nečerpali. Štátna pomoc je určená na otvárku ďalšieho dobývacieho poľa a na podporu zamestnanosti v regióne .“

 

 

  1. Podľa tlačovej správy MH SR z tohto stretnutia minister podporuje ťažbu lignitu spoločnosťou Baňa Čáry a výrobu elektriny z domáceho uhlia. Môžete  nám priblížiť , akým spôsobom ?

„ Naša spoločnosť ťaží lignit , ktorý je surovinou na výrobu elektriny. Lignit má nízky obsah síry a minimálny obsah ťažkých kovov. Je vhodný na spaľovanie v ekologických fluidných kotloch . Hlavným odberateľom sú Slovenské elektrárne , prevádzka ENO – Zemlianske Kostoľany. Minister podporuje výrobu elektriny z domáceho uhlia ako doplnok energetického mixu Slovenska. Vláda SR práve v roku 2010 schválila výrobu elektriny z domáceho uhlia ako všeobecný hospodársky záujem do roku 2020 s výhľadom do roku 2035. Tento krok samozrejme prispieva aj k energetickej bezpečnosti SR.

Pán generálny riaditeľ , ďakujeme Vám za poskytnutý rozhovor , chceme Vám popriať  veľa úspechov , aby sa Vám podarilo naplniť  Vaše ciele.

Share This Article